Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Allemand
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Auditcomité
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 

Auditcomité


Het Auditcomité van het FAVV heeft zijn wettelijke basis in het Koninklijk Besluit van 20/12/2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV.

Het Auditcomité dat bij het FAVV is ingesteld heeft als opdracht de Gedelegeerd bestuurder en het Directiecomité van het agentschap bij te staan door toezicht te houden over de werking van het FAVV.

Het behoort onder meer tot de taken en bevoegdheden van het Auditcomité om :

  • het jaarlijks auditprogramma, de tussentijdse auditaanvragen en de trimestriële revisies van het jaarlijks auditprogramma te beoordelen;
  • een globaal zicht te hebben op alle audits, zowel door internen als door externen uitgevoerd;
  • de uitgevoerde audits te evalueren;
  • alle gegevens in een jaarverslag te verwerken:
    - Jaarverslag 2017 (PDF)
    - Jaarverslag 2016 (PDF)
    - Jaarverslag 2015 (PDF)

De werkingsmodaliteiten van het Auditcomité zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van het Auditcomité.

Het Auditcomité van het FAVV vergadert driemaandelijks. Het diensthoofd van interne audit neemt het secretariaat waar van dit Auditcomité.

 

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet