Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels

Zoekmotor  Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Startpagina > Autocontrole
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Plantaardige productie Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrole  


Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen :

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
  - voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;
  - voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.
 


 
Wetgeving
Versoepelingen voor bepaalde inrichtingen
Certificerings - en keuringsinstellingen (OCI's)
Autocontrolegidsen
Aankondigingen door beheerders van gidsen
Traceerbaarheid
Generieke audittools voor de sectoren zonder gids
Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector
Autocontrole-audit
Autocontrole en export
Aanvullende informatie

F.A.Q.'s

  • FAQ Autocontrole (PDF) (10/05/2013)
  • FAQ bij de autocontrolegidsen in de B2C-sector
 
  Gidsen voor autocontrole in de sector business to consumer (B2C)

  U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?

Ga naar de gewenste sector via de pagina "Specifieke tools per activiteitensector"

  Het autocontrolesysteem moet gebaseerd zijn op HACCP (Hasard analysis critical control points) (PDF)

  De autocontrole in de praktijk...

- voor de operatoren van de sector "Primaire productie" (PDF)
- voor de operatoren in een andere sector dan de "Primaire Productie" (PDF)

  U hebt een vraag in verband met autocontrole afkomstig van het terrein ?

Stel ze met inachtneming van de procedure "Vragen over autocontrole van op het terrein" (PDF)

International symposium

Measuring Food Safety
and comparing self
checking systems
(17/11/2010)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2014   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet