Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Pluimveeslachthuizen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


Verwerking


  Pluimveeslachthuizen en -uitsnijderij

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.
   

Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI's) :
- Erkende OCI's voor de gids G-006 (PDF) (29/10/2019)

- Coördinaten van de erkende OCI's

   
Certificeringsregeling (PDF) voor de audits van het autocontrolesysteem van de slachthuizen en uitsnijderijen (28/04/2015)
   
FAQ (PDF) (13/08/2009)
   
Nota van 04/08/2017 (PDF) betreffende de dierenwelzijn.
Nota van 23/04/2015 (PDF) betreffende de productie van separatorvlees
   
U kan de gids G-006 verkrijgen bij :
       
    VIP-België vzw (Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen)
    Adres : Korsele 70 - 9667 Horebeke
    Telefoon : 055 / 49 99 70
    Fax : 055 / 45 78 56
    E-mail :
       
       
    NVP vzw (Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen)
    Adres : Gasthuisstraat 31 b2 - 1000 Brussel
    Telefoon : 02 / 274 22 02
    Fax : 02 / 400 71 26
    E-mail :
   


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.10.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet