www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Maatregelen en preventie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.02.2019

Het FAVV is enkel bevoegd voor de opgelegde maatregelen met betrekking tot varkenshouderijen. De maatregelen met betrekking tot everzwijnen en alles wat wilde fauna in het algemeen betreft (de jacht) worden opgelegd door de gewesten. De drie gewesten werken samen bij het uitwerken van de controlemaatregelen. Als een geval van Afrikaanse varkenspest zou vastgesteld worden bij everzwijnen in een ander gewest zullen die maatregelen die opgelegd worden gelijkaardig zijn als deze die van toepassing zijn in het Waalse gewest.

U kan de maatregelen die van toepassing zijn in het Waals gewest consulteren op:

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

De aanbevelingen zijn ook terug te vinden in onze brochures. UGent heeft eveneens een gratis tool ontwikkelt, nl. Biocheck, waarmee elke varkenshouder de bioveiligheid op zijn bedrijf kan evalueren.

 

Maatregelen in de varkensbedrijven:
- In gans Belgiƫ NEW
- In beperkingsgebieden
- Procedures en derogaties
- In geval van een uitbraak op een bedrijf
   
Maatregelen voor vervoerders van varkens
   
Biociden
   
Wetgeving
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV