Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité
Raadgevend Comité


  Het Raadgevend Comité van het FAVV verschaft, op eigen initiatief of op vraag van de Minister of van de gedelegeerd bestuurder, adviezen over onderwerpen gerelateerd met het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het Comité vormt ook een overlegplatform dat een transparante discussie mogelijk moet maken tussen het FAVV en zijn partners over de actualiteit, de evolutie van de reglementering, de financiering, obstakels bij uitvoer, enz.

Het Comité bestaat uit een veertigtal leden die de voornaamste beroepssectoren, de consumentenorganisaties en de overheden, betrokken bij de werking van het Agentschap, vertegenwoordigen: consumentenorganisaties, de sector landbouwproductie, de sector van de diervoederfabrikanten, de organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de bevoegdheid van het FAVV valt, de horeca, de transportsector, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen.

Het Comité wordt voorgezeten door de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

Samenstelling van het Raadgevend Comité
Wettelijke basis
Huishoudelijk reglement (PDF) (20/03/2017)

Vergaderingen :

- Vergaderkalender 2020 (PDF) 
- Verslagen en documenten van de vergaderingen

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.01.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet