Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Andere > Vragen rond het coronavirus?

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Vragen rond het coronavirus?
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.03.2020
  Algemene vragen en informatie over de genomen maatregelen in verband met het Coronavirus COVID-19 en de meest actuele info: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of telefonisch via het gratis nummer 0800 14 689.

 

Verpakkingen
Controles

Huisdieren -UPDATE 31/03/2020-


VERPAKKINGEN

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?
Net zoals andere oppervlakken is het mogelijk dat het virus hierop kort aanwezig is.
Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft. Regelmatig en grondig de handen wassen blijft de boodschap. In ieder geval is het zinvol om onmiddellijk na de boodschappen de handen te wassen.


Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?
Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk.
Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten.
Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.


Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?
Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden.
Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden. Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten.
Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.


Hoe kan de besmetting van verpakkingen vermeden worden?
Het risico op infectie via verpakkingen is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Toch moet men er alles aan doen om besmetting van verpakkingen te vermijden. Dit kan door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen.

 

CONTROLES

Blijft het FAVV controles uitvoeren om de voedselveiligheid te garanderen?
De bescherming van de veiligheid van de burgers in het algemeen en van de voedselketen blijven dus essentiële opdrachten.
Vanuit dit standpunt blijft het FAVV dan ook controles uitvoeren. Het FAVV houdt hierbij wel degelijk rekening met de moeilijke situatie waarin iedereen zich vandaag bevindt.

Het controleplan van het FAVV werd daarom aangepast.

  • Plaatsen waar zich personen bevinden die tot de risicogroep behoren, rusthuizen, ziekenhuizen, … worden niet meer bezocht behalve wanneer dit noodzakelijk is.
  • Onze controles richten zich in de eerste plaats op het essentiële: de opvolging van non-conformiteiten, het beheer van de Europese RASFF-alerts, het beheer van voedselvergiftigingen, klachten van consumenten en overheden en gerichte bemonsteringen.

Het FAVV schenkt bijzondere aandacht voor producten op de markt die de gezondheid van de consument kunnen schaden. Het gebrek aan informatie over allergenen of de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën in levensmiddelen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de consument, terwijl ziekenhuizen zich moeten richten op ernstige gevallen die verband houden met COVID-19. Het FAVV besteedt ook bijzondere aandacht aan mensen die de situatie met betrekking tot COVID-19 zouden proberen aangrijpen om niet-toegestane activiteiten in de voeding uit te voeren.

Wat met klachten van consumenten?
Het agentschap blijft klachten en meldingen van consumenten opvolgen en controleurs gaan ter plaatse indien dit nodig is. Gelet op de situatie rond het Coronavirus COVID-19, kunnen we niet garanderen dat alle vragen en klachten zullen kunnen opgevolgd worden, en dit in functie van het geïdentificeerde mogelijke risico.

HUISDIEREN  -UPDATE 31/03/2020-

Kat positief voor Covid 19-virus in België (27/03/2020)


Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?
Het is gekend dat de omgeving van Covid-19 patiënten zeer sterk gecontamineerd kan zijn. Huisdieren die samen leven met besmette personen worden in hoge mate blootgesteld aan het virus. Tot nu toe zijn er slechts 3 gevallen gekend (2 honden in Hongkong en 1 kat in België) waarbij een gezelschapsdier werd besmet door de mens. De honden vertoonden geen enkel symptoom en de kat had voorbijgaande spijsverterings- en ademhalingsproblemen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het virus van huisdier naar de mens of andere huisdieren wordt overgedragen. Hoewel het vermoeden bestaat dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt bij de mens oorspronkelijk van bij wilde dieren kwam, heeft het zich sindsdien aangepast aan de mens ("gehumaniseerd" virus). Het risico op overdracht van het virus van huisdieren naar de mens is verwaarloosbaar in vergelijking met het risico op overdracht door direct contact tussen mensen.
Desondanks wordt het sterk aangeraden om de klassieke hygiëneregels te blijven toepassen (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan uw gelaat) aanbevolen. Dit enerzijds om te voorkomen dat u het virus zou overdragen op uw huisdier en om te voorkomen dat uw huisdier zelf drager en uitscheider van het virus zou worden als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Kan mijn huisdier ziek worden van Covid-19?
Er zijn slechts enkele gezelschapsdieren positief getest op Covid-19. Deze leefden geïsoleerd bij personen die besmet waren met Covid-19. Dat wijst er dus op dat deze dieren besmet werden door de mensen waarmee ze de woonst deelden.
Aan dierenartsen wordt gevraagd een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen om eventuele bijkomende gevallen te registreren en te onderzoeken.

Kan mijn gezelschapsdier besmet worden door de mens en hoe het beschermen?
In zijn advies heeft het Wetenschappelijk Comité van het FAVV aangegeven aan dat dit risico gering is. Des al niet te min wordt aan Covid-19 patiënten aangeraden om de nodige hygiënische maatregelen te treffen voor wat betreft contact met hun huisdier (geen nauw contact, handen wassen na aanrakingen, niet laten likken aan het gelaat) om te voorkomen dat het huisdier gedurende korte tijd drager en uitscheider van het virus zou worden.

Kan ik mijn hond of kat wassen – ontsmetten” zoals ik doe voor mijn handen of hoe moet dit in de praktijk gedaan worden?
Opgelet, u mag uw huisdier (zowel volledig, als zijn vacht of zijn poten) zeker niet wassen met ontsmettingsmiddelen of andere producten zoals alcoholgel, dettol, alcohol of bleekwater, want dit kan brandwonden of vergiftiging bij uw huisdier veroorzaken. Als u uw dier wil wassen bijvoorbeeld na terugkeer van een wandeling, kan u een dierenshampoo of zachte zeep gebruiken. De pootkussentjes kunnen gereinigd worden met zachte zeep.


Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand.

Welke maatregelen moet ik nemen voor mijn dier als ik ziek word en het niet meer kan verzorgen?
Duidt een andere persoon aan in uw omgeving die kan zorgen voor uw dier, als u dat zelf niet meer kunt. Zorg ervoor dat alles wat nodig is voor de verzorging van uw dier beschikbaar is (voeding en eventueel medicijnen voor minsten 2 weken).
Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?
Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog. Bel eerst naar jouw dierenartsenpraktijk om af te spreken hoe ze jou kunnen ontvangen en jouw gezelschapsdier behandelen.
Als u besmet bent met Covid-19 (of een andere besmettelijke ziekte), moet u thuis blijven en de contacten met andere personen minimaliseren tot uw herstel:

  • Als het om een niet dringende afspraak voor uw dier gaat (jaarlijkse controle, herhalingsvaccinatie, niet dringende chirurgische ingreep, …) is het aanbevolen om het bezoek van uw dier aan de dierenarts uit te stellen tot u geen risico meer loopt om de ziekte door te geven.
  • Als het om een afspraak voor uw dier gaat die niet kan uitgesteld worden, neem dat contact op met uw dierenarts om de beste manier te bepalen om uw dier te behandelen met zo weinig mogelijk risico op het doorgeven van het virus.


Kan ik mijn gezelschapsdier laten vaccineren tegen Covid-19?
Momenteel is er geen enkel vaccin beschikbaar tegen een infectie met Covid-19 bij gezelschapsdieren. Dit virus is immers een menselijk virus en geen dierenvirus.

Kan ik mijn hond of kat laten testen op Covid-19?
Op dit ogenblik zijn er nog geen testen beschikbaar voor dieren en dient absolute voorrang gegeven te worden aan het gebruik van de testen voor mensen.

Dient een hond of kat waarbij Covid-19 wordt vastgesteld geëuthanaseerd te worden?
Nee, absoluut niet. Het gezelschapsdier dat besmet is geraakt heeft deze besmetting opgelopen door nauw contact met een besmette mens. Samen dienen zij in quarantaine gehouden te worden. Tot dusver hebben we slechts kennis van één kat die ziektesymptomen heeft ontwikkeld die een coronavirusinfectie doen vermoeden. Deze kat is intussen aan de beterhand. De twee honden waarbij het virus werd vastgesteld hebben nooit ziektesymptomen vertoond.

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?
Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving. Na de wandeling dient u uw handen zorgvuldig te wassen.

Mag ik mijn kat nog buiten laten?
U mag uw kat nog buiten laten. Als u besmet bent met Covid-19, is het echter aanbevolen om uw kat binnen te houden.

Zijn dierenasielen open?
Dierenasielen zijn gesloten. Bezoek is niet toegestaan. Adoptie en afstaan van dieren kan wel en enkel op afspraak en met respect van de sociale afstand. De opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen (Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ ). Het is uitgesloten om een dier achter te laten omdat het zou kunnen besmet zijn met Covid 19.

Zijn dierenkapsalons open?
Nee, dierenkapsalons zijn gesloten (Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ ).

Mogen diereneigenaars hun dieren in de wei of op stal blijven verzorgen?
Ja, zolang je de regels van sociale afstand opvolgt.

Mogen dierenhotels openblijven?
Dierenhotels zijn open maar enkel voor mensen die nood hebben aan een essentiële opvang van het dier (bijvoorbeeld: overlijden van een dicht familielid, opname in het ziekenhuis, …) (Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ ).

Mogen dierencrematoria openblijven?
Ja, enkel op afspraak en met respect voor de sociale afstand (Bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ ).

 Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet