Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Meldpunt > Klachtenformulier voor de consument

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen (stoffen die een allergie of intolerantie veroorzaken) Waarschuwingen van fraudegevallen Persberichten Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Klachtenformulier voor de consument Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.08.2017


Doel van het formulier

Dit formulier is bedoeld om juiste en volledige informatie over uw klacht te kunnen krijgen. We vragen u dan ook om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij verzekeren u dat uw klacht met de nodige aandacht zal onderzocht worden.


Hoe werkt het formulier?

In het formulier zijn er velden die u verplicht moet invullen, zoals uw e-mailadres. Dit adres is noodzakelijk om u een feedback op uw klacht te kunnen bezorgen.
We vragen daarnaast ook een gedetailleerde beschrijving van uw klacht. In geval van een voedingsvergiftiging is het belangrijk dat u ons laat weten wat u heeft gegeten, welke symptomen u had, hoeveel personen er ziek werden, of u een dokter heeft geraadpleegd, … Indien uw klacht gaat over een specifiek product, dan vragen we u ons zo veel mogelijk informatie (lotnummer, houdbaarheidsdatum, merk…) te bezorgen over dit product en ons te informeren of u nog over resten van het product beschikt.
De gegevens van het bedrijf waarover de klacht gaat zijn voor ons noodzakelijk om uw klacht te kunnen onderzoeken. Vul dus zeker de naam en het volledige adres (straat, huisnummer en gemeente) in.
Hoe meer informatie u ons bezorgt, hoe grondiger en efficiënter we uw klacht kunnen onderzoeken!


Wat mag u verwachten?

Als wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u via mail of post een ontvangstbevestiging. In het onderwerp van deze ontvangstbevestiging vindt u het dossiernummer van uw klacht. Dit nummer dient u goed te bewaren en te gebruiken bij elk verder contact met het meldpunt over uw klacht.
Zodra het onderzoek van uw klacht is afgerond, ontvangt u hiervan een feedback. Normaal gezien gebeurt dit binnen de 30 dagen. Het is echter mogelijk dat een onderzoek langer duurt, bijvoorbeeld indien er stalen moeten onderzocht worden of indien er meerdere bedrijven of autoriteiten betrokken zijn bij uw klacht.
Uw klacht wordt in alle anonimiteit behandeld. Uw gegevens zullen dus nooit bekend gemaakt worden aan het bedrijf waarover u een klacht indient.Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet