Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Onze voeding > Vlees > Waar komt mijn vlees vandaan?

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Waar komt mijn vlees vandaan? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.02.2019


VleesBij de slachting wordt elk dier bestemd voor de voedselketen gecontroleerd door het FAVV. Eens het vlees voor consumptie geschikt verklaard is, wordt een gezondheidsmerk op het karkas aangebracht door de exploitant onder de verantwoordelijkheid en volgens de instructies van de officiële dierenarts van het FAVV. Dit keurmerk is het bewijs dat het karkas goedgekeurd is voor consumptie.

Al het vlees dat een uitsnijderij, een koelhuis, een bereidingswerkplaats,… verlaat, dient voorzien te zijn van een identificatiemerk dat verwijst naar de exploitant. Dit identificatiemerk laat toe het vlees te traceren en het te linken aan het dier waarvan het afkomstig is.

Het identificatiemerk is een ovaal met de volgende vermeldingen:
  • Bovenaan: een vermelding van het land waar de erkende inrichting gesitueerd is. Bijvoorbeeld: BELGIË of BE
  • In het midden: het erkenningsnummer van de inrichting. De lijst van de erkende inrichtingen met hun erkenningsnummer is beschikbaar op onze website.
  • Onderaan: wanneer het merk wordt aangebracht in een inrichting dat valt op het grondgebied van de Europeese Gemeenschap, moet het afhankelijk van de taal de afkorting EG, CE, EC, EF, EK of EY bevatten.


Voorbeeld :


Vlees dat in winkels wordt verkocht beschikt over een identificatiemerk zodat het kan getraceerd worden.

Waar komt mijn vlees vandaan?

Wanneer het gaat over rundvlees, moet de oorsprong van het dier (geboorteland, land waar het gehouden werd en land van slachting) verplicht vermeld worden op het etiket.

Voor varkensvlees, schapen, geiten en gevogelte, dienen vanaf 1 april 2015 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1337/2013) het land waar het dier gehouden werd en het land van slachting vermeld te worden op het etiket van het vlees (wat betreft vers, gekoeld of bevroren vlees).

In tegenstelling tot rundvlees is de geboorteplaats niet verplicht.

De melding “oorsprong” is aanwezig op de verpakking indien het vlees afkomstig is van dieren die geboren, gehouden en geslacht werden in één land.


Meer informatie:

- Identificatiemerken op vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
- Lijst van erkende inrichtingen


Naar een artikel in Nieuwsbrief FAVV Nr.61, pagina's 8 en 9


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet