Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Blauwtong > Maatregelen en procedures
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Blauwtong


Maatregelen, procedures en intracommunautair handelsverkeer


Datum Onderwerp Vers. Documenten
02/03/2020 Verhoogde waakzaamheid - procedure E402 (van kracht vanaf 02/03/2020) 37 Procedure E402 (PDF)
11/02/2020 Versoepelingen voor verplaatsingen van herkauwers naar Nederland, Spanje en Italië (van kracht vanaf 02/07/2019) 5 Protocol (PDF)
10/01/2020

Verplaatsingen van herkauwers in het kader van het intracommunautair handelsverkeer - procedure E504 (van kracht vanaf 11/01/2020)

15 Procedure E504 (PDF)
14/10/2019

Monsterneming en analyse bij een verdenking - procedure E302 (van kracht vanaf 11/10/2019)

3

Procedure E302 (PDF)

23/05/2016 Protocol grensbeweiding met Frankrijk (enkel in het Frans) 1

Protocol (PDF)

10/10/2011 Vergoedingen toegekend aan de dierenarts - procedure E607 - aanpassing tarieven 2.1 Procedure E607  (PDF)
       
       
Toegelaten biociden :
05/11/2019

Momenteel zijn er slechts drie biociden die voldoen aan de criteria opgelegd door de FOD Volksgezondheid en die mogen worden gebruikt voor het insectenvrij maken van de diertransportmiddelen:

  • New: Mefisto Shock (toelatingsnummer BE-REG-00104), waterige emulsie
  • Exit 100 (toelatingsnummer 1906B), waterige emulsie
  • SWAK insecticide (toelatingsnummer 4800B), aerosol spuitbus
   
04/09/2019 De toelating van insecticiden voor het directe gebruik op levende dieren is de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)   Link
18/04/2008 Aanbevelingen van de fabrikant voor het gebruik van de toegelaten insecticiden bestemd voor de behandeling van diertransportmiddelen   Link
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.03.2020   |   Naar boven      


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet