Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Bioveiligheid enquête
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Bioveiligheidsenquête 2017


 

Een risicoanalyse dient jaarlijks uitgevoerd te worden op pluimveebedrijven waar minstens 200 stuks pluimvee of 3 loopvogels gehouden worden.

Deze risicoanalyse dient uitgevoerd te worden aan de hand van de door het FAVV uitgewerkte bioveiligheidsvragenlijst.

  • Indien het bedrijf nog steeds actief is, wordt de vragenlijst door de sanitair verantwoordelijke ingevuld, met de hulp van zijn bedrijfdierenarts. Beiden ondertekenen het document.
  • Indien het bedrijf niet meer actief is, wordt enkel de eerste bladzijde van de vragenlijst door de sanitair verantwoordelijke ingevuld. De sanitair verantwoordelijke doet het nodige bij DGZ/ARSIA wat betreft de melding van zijn/haar stopzetting.

In ieder geval moet de vragenlijst ten laatste op 15 december 2017 toekomen op de LCE waarvan het bedrijf afhangt .

 

Datum Onderwerp Bestand
10/10/2017

bioveiligheidsvragenlijst 2017:

- brief aan de houders

- vragenlijst

- toelichting aan de vragenlijst

 

brief

vragenlijst

toelichting

30/08/2011 Notificatie van de stopzetting van de activiteit linkOnze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.10.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet