Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Informatie voor hobbyhouders
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Informatie voor hobbyhouders (particulieren)


 

Op 23 maart zijn nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies. Het gaat om een waterhoen gevonden in Hoeilaart op 22 februari, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart.

Op 22 maart was al een besmetting met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij een dode wilde zwaan en een dode wilde eend gevonden op een vijver in Elen, in de gemeente Dilsen-Stokkem.

Deze nieuwe besmettingen bevestigen dat het H5N8-virus nog altijd circuleert bij wilde vogels. Er worden geen nieuwe maatregelen genomen naar aanleiding van deze vondst, maar het blijft uiteraard belangrijk dat elke houder met vogels of pluimvee strikt de maatregelen toepast die van kracht zijn. De ophokregeling is weliswaar niet meer verplicht voor hobbyhouders en houders van loopvogels, maar wordt nog steeds sterk aangeraden.

De meeste maatregelen voor vogelgriep werden op vrijdag 17 maart opgeheven voor hobbyhouders. Zo is de ophokregeling opgeheven en zijn verzamelingen en openbare markten opnieuw mogelijk onder de gebruikelijke voorwaarden. Ook zijn vluchten met duiven opnieuw toegelaten.

De volgende maatregelen blijven nog wel van kracht in het hele land:

  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Het gebruik van roofvogels bij de jacht is verboden.

Deze maatregelen zijn er in de eerste plaats om alle gehouden vogels te beschermen tegen vogelgriep, dat zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren.

Zij zijn het gevolg van het aantreffen van het virus bij een hobbyhouder van siervogels begin februari. Nadien werden ook twee besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, wat erop wijst dat het virus wel degelijk circuleert in ons land.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 9 april en kunnen nadien eventueel verlengd worden in functie van het risico.

Het FAVV benadrukt dat het consumeren van pluimveevlees en eieren volkomen veilig is. Het betrokken vogelgriepvirus is niet besmettelijk voor de mens noch voor andere huisdieren. Er is daarom geen enkel risico voor de volksgezondheid.

Voor meer informatie:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

F.A.Q.

Call Center: 0800 99 777

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.03.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet