Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Gevoelige natuurgebieden
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Gevoelige natuurgebieden

  De gevoelige natuurgebieden zijn de gebieden waar veel wilde watervogels of trekvogels voorkomen en waar het risico voor insleep van het vogelgriepvirus groter is dan elders.
 


 
Raadplegen van de gevoelige natuurgebieden: Kaart
Lijst van de betrokken gemeenten:

 
In onderstaande lijst kan u de gemeente aanklikken waarvan u op kaart de gevoelige natuurgebieden wil raadplegen.

Sommige gemeenten worden vernoemd in de alfabetische lijst van gemeenten, maar hebben geen straten in het deel van hun grondgebied gelegen in de gevoelige natuurgebieden. Het is echter mogelijk dat deze gebieden bewoond zijn.
 
   
Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
   
Vlaamse Gewest : Waals Gewest :

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.04.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet