Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Situatie in het buitenland
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Situatie in het buitenland


 

Europa

Sinds  november 2016 werden verschillende  uitbraken van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijven in Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken, Zweden, Kroatië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Griekenland, Servië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Op al deze haarden werd de stam H5N8 geïdentificeerd. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Dit virus circuleert reeds ettelijke jaren in Zuidoost Azië en heeft sinds einde 2013 heel wat uitbraken veroorzaakt in Japan, Zuid-Korea en China. Er zijn voor dit virus tot op heden nog geen gevallen van besmetting bij de mens vastgesteld.

Laagpathogene H5- en H7-virussen worden frequenter aangetroffen in Europa. Dergelijke vondsten zijn niet verwonderlijk gezien deze virussen (en ook andere laagpathogene virussen) voortdurend circuleren bij wilde vogels. Het is pas nadat deze laagpathogene virussen op professionele pluimveehouderijen terecht komen of op hobbybedrijven met grote aantallen pluimvee dat ze voor problemen kunnen zorgen. Ze kunnen zich dan nl. tot hoogpathogene virussen omvormen. 

Buiten Europa

Ook op pluimveebedrijven in de Verenigde Staten werden verschillende haarden van het hoogpathogene H5N8 vastgesteld. In Canada werden dan weer meer dan 10 haarden van het hoogpathogene H5N2 vastgesteld.

Ook in  landen waar verondersteld kan worden dat het hoogpathogene H5N1 vogelgriepvirus endemisch aanwezig is, worden nog regelmatig nieuwe haarden ontdekt. In Zuidoost Azië blijven daarnaast ook de hoogpathogene stammen H5N8 en H7N9 voor de nodige problemen zorgen.Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.02.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet