Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Vogelgriep > Wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Vogelgriep (Aviaire influenza)

Vorige pagina

Belgische wetgeving


 

Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza (B.S. van 09/05/2008)

(Nummer NUMAC - 2008024199 - voor de gecoördineerde wetgeving)Naar boven


Europese wetgeving

 

Maatregelen bij pluimvee
Maatregelen bij wilde vogels

Maatregelen bij andere vogels dan pluimvee
Monitoring
Dierentuinen
Maatregelen bij pluimvee :

 • Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 decembre 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG

  (P.B. van 14/01/2006)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Uitvoeringsbesluit 2018/1136/EU van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende risicobeperking en versterkte bioveiligheidsmaatregelen en systemen voor vroege opsporing in verband met de risico's die wilde vogels inhouden wat de overdracht van hoogpathogene aviaire-influenzavirussen op pluimvee betreft (P.B. van 14/08/2018)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Maatregelen bij wilde vogels :

 • Beschikking 2006/563/EG van de Commissie van 11 augustus 2006 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N1 bij wilde vogels in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2006/115/EG (P.B. van 15/08/2006)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Maatregelen bij andere vogels dan pluimvee :

 • Verordening 2013/139/EG van de Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (P.B. van 20/02/2013)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Monitoring :

 • Beschikking 2006/437/EG van de Commissie van 4 augustus 2006 ter goedkeuring van een diagnosehandboek voor aviaire influenza overeenkomstig Richtlijn 2005/94/EG van de Raad

  (P.B. van 31/08/2006)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

 • Beschikking 2010/367/EG van de Commissie van 25 juni 2010 betreffende de uitvoering door de lidstaten van surveillanceprogramma’s voor aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels (P.B. van 01/07/2010)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Dierentuinen :

 • Beschikking 2007/598/EG van de Commissie van 28 augustus 2007 tot vaststelling van maatregelen ter preventie van de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza naar andere in gevangenschap levende vogels in dierentuinen en officieel erkende instellingen, instituten of centra in de lidstaten (P.B. van 01/09/2007)

  (de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.10.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet