Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Dierlijke bijproducten > Links en FAQ's
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Links en FAQ's : Dierlijke bijproducten (niet voor menselijke consumptie)


FAQ's

Vragen en antwoorden over dierlijke bijproducten (in het Engels) (Site EU)

Website met verschillende documenten FAQ over dierlijke bijproducten van de Europese Commissie (Site EU)

Bijproducten van de melkindustrie : FAQ BCZ (site BCZ)

Links

Algemene info (alfabetische volgorde)
Belgische overheden (alfabetische volgorde)
Internationaal (alfabetische volgorde)
 • DEFRA (Verenigd Koninkrijk)
 • DG SANTE : De Europese voedselveiligheid autoriteit (wetenschappelijke adviezen)
 • FSA : Food Standard Agency (Verenigd Koninkrijk)
 • NVWA : Voedsel en warenautoriteit (Nederland)
 • VVB (FVO) : Info, rapporten... over de controles van het voedsel- en veterinair bureau (EU Commissie)

Sectororganisaties (alfabetische volgorde)
 • BCZ
 • BFA : Belgian Feed Association.
 • EBB : european biodiesel board.
 • OVOCOM : Overlegplatform Voedermiddelenkolom.
 • VCM : mestverwerking

Wetgeving zoeken
 • EUR-Lex : Zoekmachine voor de Europese wetgeving.
 • Raad van state : Zoekmachine voor de Belgische wetgeving.
 • Justel : Zoekmachine voor de Belgische wetgeving.

Wetgeving

- Europese
- Belgische

Documentatie

- Omzendbrieven
- Instructies
- Nota's
- EU Model handelsdocumenten
- Checklists
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.08.2020   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet