Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Omzendbrieven > Tijdelijke opslag van huiden...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Omzendbrief


Tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest
  Bijlage 1 : Model: Unilateraal contract betreffende het ophalen van huiden van runderen onder BSE-toezicht.
  Bijlage 2 : Model: Contract betreffende de traceerbaarheid van de huiden onder BSE-toezicht.
  Bijlage 3 : Model: Veterinaire controle op de overdracht van huiden onder bse-toezicht aan een verzamelcentrum.
  Bijlage 4 : Model: Toelating voor het vrijgeven van een in een verzamelcentrum. Opgeslagen partij huiden onder bse-toezicht.
Dit document bevat voorschriften met betrekking tot de officiële controle die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt uitgeoefend op huiden van runderen waarbij boviene spongiforme encefalopathie (BSE) wordt opgespoord en die voordat het resultaat van de snelle BSE-test bekend is, tijdelijk worden opgeslagen buiten het slachthuis of het categorie 1-verwerkingsbedrijf waar zij werden voortgebracht, in afwachting dat zij aan een technisch bedrijf (leerlooierij of ander) worden geleverd.
Bestemd voor :  - Slachthuizen voor runderen;
- Categorie 1- verwerkingsbedrijven waar huiden van
  runderen geproduceerd worden;
- Technische bedrijven waar huiden van runderen
  verwerkt worden;
- Intermediaire categorie 3-bedrijven waar huiden van
  runderen opgeslagen worden.
Datum :  04/01/2005
Referentie :  PCCB/S2/MGX/PPS/CKS/81866
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet