Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits

Zoekmotor  Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Startpagina > Beroepssectoren > Financiering van het FAVV > Heffingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Plantaardige productie Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Financiering van het FAVV


Heffingen

  De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door heffingen en retributies betaald door de operatoren van de voedselketen en die onder de controle vallen van het Voedselagentschap.

De heffingen worden jaarlijks geïnd in alle sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten uitvoert. Zij dienen om een deel van de kosten te dekken verbonden aan het controleprogramma van het FAVV en de BSE-testen (boviene spongiforme encefalopathie of dollenkoeienziekte).

Het bedrag van deze heffing is afhankelijk van diverse factoren zoals:
- de sector waarin een bedrijf actief is;
- de productiecapaciteit;
- de personeelssterkte.

De heffingen worden jaarlijks geïndexeerd.


Naar boven


Aangifte voor de heffing 2014

  Zoals voorgaande jaren zijn de operatoren ook in 2014 verplicht de jaarlijkse aangifte voor de FAVV-heffing in te dienen. Hiertoe ontvangen zij een brief met informatie over de wijze waarop zij hun aangifte kunnen indienen. Op die aangifte dienen zij de activiteitensector waarin hun onderneming actief is, aan te duiden. In bepaalde gevallen moeten bijkomende gegevens over het voorgaande jaar verstrekt worden, bijv. productiecapaciteit, aantal voltijdse equivalenten (personeelsleden), aantal transporten, enz. Op basis van de verzamelde gegevens zal dan een factuur voor de jaarlijkse heffing verstuurd worden.

Algemeenheden

- Model van het formulier "aangifte heffing FAVV" (pdf)
Dit model van formulier dient enkel als voorbeeld. Enkel het originele formulier dat u per post ontvangt, mag gebruikt worden.

- U wil uw "aangifte heffing FAVV" elektronisch indienen ?


- Kunt u de "aangifte heffing FAVV" (en de factuur) in een andere taal ontvangen ? (PDF) (taalwetgeving)

   

Uw identificatiegegevens zijn verkeerd ?

Verwittig de Provinciale controle-eenheid door middel van het aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning.

Dit formulier dient enkel te worden ingevuld indien de identificatiegegevens verkeerd zijn.

U wil aan de hand van uw postcode weten tot welke Provinciale controle-eenheid u zich moet wenden ? (XLS)

   
Feitelijke verenigingen (sector primaire productie)
- Begeleidende brief (PDF)
- Formulier "Identificatie leden feitelijke verenigingen"
(PDF)
   
Feitelijke verenigingen (andere sectoren)
- Begeleidende brief (PDF)
- Formulier "Identificatie leden feitelijke verenigingen
(PDF)
- "FAVV activiteitenlijst"
   
Brochure voor de heffing 2014
   
FAQ (PDF) (Januari 2014)
   

Heffingen

U wil uw "aangifte heffing FAVV" elektronisch indienen ?

Heffingen van voor 2014

Neem contact op met het contactcenter als het gaat om een heffing van voor het lopende jaar.


Contactcenter Heffingen

Tel.: 02 211 99 00
van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12u en
van 12u30 tot 17 uur
Fax: 02 211 93 10
Mail: heffingen@favv.be

Wetgeving

Wetgeving betreffende de heffingen
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.04.2014   |   Naar boven
   


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet