Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Financiering van het FAVV > Heffingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Financiering van het FAVV


Heffing

  De werking van het Voedselagentschap wordt gedeeltelijk gefinancierd door een jaarlijkse heffing en retributies betaald door de operatoren van de voedselketen en die onder de controle vallen van het Voedselagentschap.

De heffing wordt jaarlijks geïnd in alle sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten uitvoert. Zij dient om een deel van de kosten te dekken verbonden aan het controleprogramma van het FAVV en de BSE-testen (boviene spongiforme encefalopathie of dollenkoeienziekte).

Het bedrag van deze heffing is afhankelijk van diverse factoren zoals:
- de sector waarin een bedrijf actief is;
- de productiecapaciteit;
- de personeelssterkte.

De bedragenn van de heffing worden jaarlijks geïndexeerd.


Naar boven


Aangifte voor de heffing 2018

 

De dienst Financiering van het FAVV stuurt u elk jaar een uitnodiging om uw activiteiten aan te geven om het precieze bedrag van uw jaarlijkse bijdrage te kunnen berekenen.

We raden u aan deze aangifte gemakshalve via de online toepassing op www.foodweb.be in te dienen - tabblad “Jaarlijkse aangifte”, sectie “Mijn aangiften”.
De gebruikersnaam en het paswoord die nodig zijn om in te loggen worden u elk jaar per brief via de post meegedeeld. U kunt deze gegevens ook terugvinden op uw facturen van 2013 t.e.m. 2015.

Wenst u uw facturen elektronisch te ontvangen? Eenvoudiger kan het niet. Indien u uw e-mailadres nog niet ingevuld en gevalideerd hebt, zult u daartoe uitgenodigd worden. Indien u uw e-mailadres vorig jaar al had geregistreerd, kunt u dit steeds, indien nodig, wijzigen in het tabblad “Mijn contactgegevens”. Controleer in ieder geval of u het vakje naast “Door dit vakje aan te vinken, geef ik het FAVV de toestemming om mijn facturen op te sturen naar het bovenvermelde e-mailadres en zie ik er uitdrukkelijk van af ze in klassiek papieren formaat te ontvangen.” aangevinkt heeft.

De aangifte voor 2017 zal vooraf ingevuld zijn met de activiteitensector van uw onderneming zoals die in onze databank is opgenomen. Indien u het niet eens bent met deze activiteitensector, kunt u dit nog aanpassen.
U zult dan doorverwezen worden naar het gedeelte "Uw dossier" waar u de gegevens over uw activiteiten in onze databank kunt wijzigen.

In het luik "Uw dossier" kunt u, naast het consulteren of correct registreren van uw activiteiten, de gegevens in verband met controles en analyses die het FAVV in uw onderneming heeft uitgevoerd raadplegen. Indien u uw activiteiten heeft stopgezet, dan moet u dit ook in dit gedeelte registreren. Belangrijk: indien de onderbreking van de activiteiten heeft plaatsgevonden in 2017, dan blijft u de heffing verschuldigd en moet u uw aangifte voor dat jaar nog invullen.

Indien u vragen heeft kunt u terecht bij ons contactcenter (zie coördinaten in de rechterkolom).

Wij maken u er ook op attent dat het FAVV is overgaan tot de publicatie van de resultaten van de inspecties bij operatoren die levensmiddelen verkopen aan de eindverbruiker, B to C. Hiermee wil het FAVV tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag om meer transparant te zijn.

 

Informatiegids 2018 (Binnenkort beschikbaar)
   
Tarieven 2018 (PDF)
   

Formulier voor de aangifte

Model van het formulier "aangifte heffing FAVV"
Dit model van formulier dient enkel als voorbeeld. Enkel het originele formulier dat u per post ontvangt, mag gebruikt worden.

Kunt u de "aangifte heffing FAVV" (en de factuur) in een andere taal ontvangen ? (PDF) (taalwetgeving)
   
Geïntegreerde aangifte – Frontoffice – beheer van de referenties (pdf)
   
U wil uw "aangifte heffing FAVV" elektronisch indienen ?
   

Uw identificatiegegevens zijn verkeerd ?

Verwittig de Provinciale controle-eenheid door middel van het aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning.

Dit formulier dient enkel te worden ingevuld indien de identificatiegegevens verkeerd zijn.

   
Feitelijke verenigingen
  - Formulier "Identificatie leden feitelijke verenigingen
   
   

 

Heffing 2018

De electronische aangifte is hier beschikbaar.


Heffing van voor 2018

Neem contact op met het contactcenter als het gaat om een heffing van voor het lopende jaar.


Contactcenter Heffing

Tel.: 02 211 99 00
van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 12u en
van 13u tot 16u30
Fax: 02 211 93 10
Mail: heffingen@favv.be

Wetgeving

Wetgeving betreffende de heffing
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.08.2018   |   Naar boven
   


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet