www.favv.be       FAVV - JOBS
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLWerken als zelfstandige bij het FAVV:
Dierenarts
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.02.2020

Kom ik in aanmerking om te werken als zelfstandige Dierenarts belast met opdracht (BMO)?

 • Ik ben een erkende dierenarts
 • Ik ben aangesloten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen
 • Ik ben niet veroordeeld wegens onwettig gebruik van farmacologische stoffen
 • Ik ben niet veroordeeld voor feiten die op beroepsvlak strafbaar zijn gesteld met een correctionele straf
 • Ik heb geen schorsing gekregen van minstens drie maand gedurende de laatste vijf jaar door de Orde der Dierenartsen


Welke job kan ik uitoefenen?

Er bestaan 8 domeinen waarbinnen je kan werken:
 • Administratief verantwoordelijke (A-V)
 • Keuring en controle in het slachthuis en de bewerkingseenheid van vrij wild
 • Keuring en controle in vismijnen of visafslagen
 • Controle in een grenscontrolepost
 • Controle bij een scheepsbevoorrader of een douane-entrepot
 • Certificering primaire sector en andere specifieke opdrachten
 • Controle in een uitsnijderij, vleeswarenfabriek, koelhuis, visverwerkend bedrijf, alle andere door het FAVV erkende inrichtingen
 • Audits voor autocontrolesystemen


Hoe kan ik solliciteren?

Deze oproep wordt telkens aangekondigd op: http://www.favv.be/zelfstandigedierenartsen/

 • Controleer dus regelmatig de website
 • Ga na welke opdrachten beschikbaar zijn voor welke LCE
 • Vul het kandidatuurformulier in en stuur dit aangetekend op naar de NICE
 • Bereid je goed voor op het evaluatiegesprek indien je kandidatuur wordt weerhouden
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.