Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Laboratoria > Trichinenlaboratoria
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Trichinenlaboratoria


Deze pagina is in de eerste plaats bedoeld voor laboratoria die erkend zijn voor het onderzoek van trichinen in vlees van voor trichinose vatbare diersoorten.


  Algemeenheden
  Dienstnota's
Algemeenheden


Datum
publicatie

Onderwerp
14/05/2019

Lijst van de Belgische trichinenlaboratoria (v31.3)

Naar boven    
Dienstnota's


Datum
publicatie

Onderwerp
09/12/2016

Richtlijnen voor de trichinenlaboratoria

> Bijlage: Rapportage

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.05.2019   |   Naar boven    


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet