Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Meldingsplicht > Meldingsplicht en meldingslimieten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Meldingsplicht


Meldingsplicht en meldingslimieten
  Laatste versie
  Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
Richtsnoer in het kader van het M.B. van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen gepubliceerd in het B.S. van 13/02/2004.
Dit document vormt een hulpmiddel voor de operatoren en meer bepaald de KMO’s om de gevallen te bepalen waarvoor in België de meldingsplicht geldt.
Datum :  16/12/2019
Formaat van het bestanden :  PDF
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet