Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Crisispreventie en -beheer
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Crisispreventie en -beheerHet voorkomen van incidenten in de voedselketen is één van de hoofdbekommernissen van het Agentschap. Alle inspanningen ten spijt – zowel van de overheid als de operatoren – toont de realiteit aan dat het niet mogelijk is om incidenten in de voedselketen en uitbraken van bepaalde dieren- en plantenziekten helemaal te voorkomen. Het Voedselagentschap investeert daarom veel in de preventie van incidenten en tracht gepast en efficiënt te reageren op potentiële dreigingen voor onze voedselketen. De dienst crisispreventie en crisisbeheer draagt daartoe op verschillende manieren bij.

 • Captatie van signalen (PDF): het verbeteren van de captatie van potentiële crisissignalen is één van de projecten die het FAVV heeft lopen om de vinger aan de pols te houden. De signalen die hier bedoeld worden, zijn informatie-elementen die mogelijk de voorbode zijn van een op handen zijnde incident of crisis. Zaak is om deze signalen zo snel mogelijk op te pikken en te herkennen, zodat er gepast op gereageerd kan worden. In het kader van de captatie van signalen wordt ook meer aandacht besteed aan data profilering op basis van de vele gegevens waarover het Agentschap beschikt.
 • Simulatieoefeningen: simulatieoefeningen zijn de beste manier om de expertise omtrent het beheer van incidenten in de voedselketen op niveau te houden. Dergelijke expertise is niet alleen voor de medewerkers van het FAVV belangrijk (door opleiding en oefeningen), maar ook voor de operatoren. Uit elke oefening worden de nodige lessen getrokken om de aanpak van een reëel incident te verbeteren
 • Samenwerking met het Crisiscentrum van de regering (CGCCR): het CGCCR bekleedt binnen het federale bestel een sleutelpositie op het vlak van de noodplanning en het crisisbeheer. Het FAVV rekent sterk op het Crisiscentrum en de andere structuren voorzien in de federale noodplanning (o.a. de gouverneurs, de civiele veiligheid, de politie) om grote incidenten in de voedselketen mee te beheren. Het FAVV neemt deel aan de oefeningen die het CGCCR regelmatig organiseert.
 • Operationele middelen: het beheren van een incident of een crisis in de voedselketen vergt soms bijzondere middelen en uitrusting. Dergelijke hulpmiddelen openen nieuwe bestrijdingspistes of maken een efficiëntere aanpak mogelijk. Afhankelijk van de mogelijkheden van de markt, koopt het FAVV de uitrusting of de middelen aan (o.a. een GIS-applicatie) of sluit ze wachtcontracten af die een gegarandeerde levering van de dienst of de uitrusting verzekeren (bijvoorbeeld een contract voor het doden van pluimvee, een antigeenbank of vaccins voor dierenziekten als mond- en klauwzeer en Q-koorts).

  Activiteiten van de dienst " Crisispreventie en -beheer ":
  - in 2016 (PDF)
  - in 2015 (PDF)
  - in 2014 (PDF)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet