Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Over het FAVV > Machtigingen en protocols
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Machtigingen en protocolsProtocol betreffende de randvoorwaarden


 
Protocol tussen het FAVV, het Betaalorgaan van Wallonië (OPW) en het Agentschap voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid (ALV) betreffende de randvoorwaarden (PDF)
Protocols en machtigingen i.v.m. uitwisseling persoonsgegevens

Deze rubriek biedt een overzicht van de bestaande protocollen en machtigingen met betrekking tot de uitwisseling van persoonlijke gegevens, afgesloten met of toegestaan door de volgende diverse instellingen: 
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
Machtiging voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer om met het oog op de handhaving van de reglementering inzake dierenwelzijn toegang te krijgen tot persoonsgegevens die worden beheerd door het FAVV (PDF)
   

Centrum voor Onderzoek in de diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)
Machtiging om gegevens inzake (onder meer) levende dieren te kunnen opvragen bij het FAVV (PDF)

   

Departement Landbouw en Visserij (DLV)

   
Departement LNE
Machtiging voor het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid om met het oog op de handhaving van de reglementering inzake dierenwelzijn toegang te krijgen tot persoonsgegevens die beheerd worden door het FAVV (PDF)
   
FOD Economie :
   
FOD FinanciŽn :
   
FOD Volksgezondheid
Machtiging om bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen tussen Fod Volksgezondheid en het FAVV met het oog op een correcte identificatie van aanvragers van een fytolicentie (PDF)
   
Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (IVB)
Machtiging om gegevens inzake (onder meer) indelingsgegevens en levende dieren te kunnen opvragen bij het FAVV (PDF)
   
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)
Machtiging van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek om via elektronische weg gegevens te ontvangen van het FAVV met betrekking tot de leghenhouders met ei code 0 en 1 in Vlaanderen (PDF)
   
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Machtiging van het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om via elektronische weg gegevens te ontvangen van het FAVV met betrekking tot de vleessector ter uitbreiding van het betaalstelsel door een hoofdelijk aansprakelijke (PDF)
   
Rijksregister
Machtiging van het FAVV om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister te gebruiken o.a in het kader van controle opdracht (PDF)
   

Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

   
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Machtiging voor het “Laboratoire d’épidémiologie spatiale de l’Université Libre de Bruxelles” om mededeling te krijgen van gegevens afkomstig uit de databank SANITEL van het FAVV teneinde hun onderzoek met betrekking tot rundertuberculose te vervolledigen (PDF)
   

Universiteit Luik (ULG)

   
Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) :
   
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
Machtiging om gegevens inzake (onder meer) ondernemingen en levende dieren te kunnen opvragen bij het FAVV (PDF)
   
NV Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Machtiging om gegevens inzake (onder meer) levende dieren te kunnen opvragen bij het FAVV (PDF)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.01.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet