Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Paardenvlees
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Het paardenvlees op de Belgische markt is volkomen veilig (16/07/2017)

De Spaanse Guardia Civil heeft gedurende verschillende maanden een groot onderzoek uitgevoerd naar paardenvlees ongeschikt voor menselijke consumptie. Het Voedselagentschap heeft daar samen met Europol en het parket aan meegewerkt. Tegelijkertijd heeft het FAVV het initiatief genomen om controles en analyses uit te voeren op paardenvlees afkomstig uit Spanje. Het Voedselagentschap kan zo garanderen dat het paardenvlees op de Belgische markt veilig is voor de consument.


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.07.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet