Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie in Bertrix: resultaten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controleactie in Bertrix: resultaten (21/09/2017)

Het Voedselagentschap maakt de resultaten bekend van de aangekondigde controleactie in de gemeente van Bertrix.

Van 11 tot 15 september werd in Bertrix een aangekondigde controleactie van het FAVV gehouden. 7 inspecteurs en controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Luxemburg hebben 80 bedrijven actief in de voedselketen gecontroleerd.

In samenwerking met het FAVV werd door de gemeente Bertrix een opleidings- en informatiesessie georganiseerd. De regelgeving in verband met voedselveiligheid werd op een aanschouwelijke manier voorgesteld en vertaald in termen die een makkelijke toepassing in de praktijk mogelijk maken.

Ook werd uitleg gegeven over het verloop en de belangrijkste punten van een inspectie. De deelnemers waren dus goed geïnformeerd en voorbereid. De samenwerking met de gemeente Bertrix verliep trouwens uitstekend.

79% van de gecontroleerde bedrijven behaalde een gunstig resultaat.

Er werden 22 bedrijven in de horeca, 16 gemeenschapskeukens, 33 klein- en groothandelszaken en 9 ambulante zaken gecontroleerd.

In totaal werden 17 waarschuwingen (21%) en 2 processen-verbaal (2,5 %) opgesteld. De maatregelen waren voornamelijk te wijten aan inbreuken met betrekking tot hygi├źne en de staat van de lokalen en temperatuurbewaking.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. 174 kg voedingsmiddelen werden in beslag genomen.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met een hercontrole.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.09.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet