Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > 2 nieuwe harden van rundertuberculose
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


2 nieuwe harden van rundertuberculose (05/09/2017)

Blijvende waakzaamheid noodzakelijk voor rundertuberculose: vaststelling van een tweede haard in 2017

Op 31 juli 2017 werd een eerste haard van rundertuberculose bevestigd in het bedrijf van een veehandelaar-vetmester in de provincie Antwerpen met +- 65 runderen. Deze haard werd bevestigd nadat letsels werden vastgesteld op twee runderen in het slachthuis. Nadat een algemene tuberculinatie werd uitgevoerd, werden 4 runderen positief resultaat bevonden en 4 andere runderen waren twijfelachtig. Het hele beslag maakte het voorwerp uit van een stamping out.
Er werden vier contactbedrijven geïdentificeerd en de runderen die daar aanwezig waren, werden onderworpen aan een tuberculinatie.

Naar aanleiding van dit epidemiologisch onderzoek en de intradermale tuberculinaties die werden uitgevoerd, werd een tweede haard, eveneens in de provincie Antwerpen, geïdentificeerd en vervolgens bevestigd op 15 september. Het gaat om een gemengd bedrijf van +- 180 runderen. De twee runderen die letsels vertoonden in het slachthuis en aan de basis lagen van de ontdekking van de eerste haard, hebben ongeveer zes jaar verbleven in dit bedrijf. Ook 4 van de 8 runderen die gereageerd hebben op de tuberculinatietest die werd uitgevoerd in deze eerste haard waren afkomstig van dit bedrijf.
De algemene tuberculinatie heeft 49 positieve runderen en 22 twijfelgevallen aan het licht gebracht. Er wordt ook een stamping out uitgevoerd.
Er werden 250 contactbedrijven geïdentificeerd.

Deze beslagen moeten ook het voorwerp uitmaken van een algemene tuberculinatie, hun statuut wordt opgeschort in afwachting van de resultaten.

De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald.

De maatregelen op de contactbeslagen en de haarden, alsook andere nuttige informatie met betrekking tot rundertuberculose, worden in detail beschreven op de website van het FAVV: http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

Het FAVV zal alle nodige maatregelen treffen om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen en wil de aandacht vestigen op het belang van de post-mortemkeuring in het slachthuis en het belang van de correcte uitvoering van de tuberculinaties.

Op Europees niveau blijft België vrij van tuberculose. Het detecteren van sporadische gevallen, zoals bij de twee haarden in 2016 en de haarden waarvan nu sprake is, brengt dit statuut niet in gevaar.

Eind 2018 zal een nieuwe aanpak met betrekking tot het toezicht op en de bestrijding van rundertuberculose van kracht worden (publicatie van een nieuwe wetgeving). De intradermale tuberculinaties zullen dan met name worden vervangen door bloedtesten. Tot dan blijven de bepalingen voorzien in het KB van 17/10/2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose van toepassing.

      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.08.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet