Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Info flash - Sanitaire toestand: HP aviaire influenza ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht voor de sector


Info flash - Sanitaire toestand: HP aviaire influenza H5N6 in Nederland en blauwtong in Frankrijk (20/12/2017)


1. HP AVIAIRE INFLUENZA H5N6.

Nederland heeft op 8 december 2017 een haard van hoogpathogene aviaire influenza gemeld in de regio van Biddinghuizen. Het ging om een bedrijf van 16.000 eenden, dat in de dagen na de ontdekking van de haard werd geruimd. Door de typering van het virus kon voor de eerste keer een H5N6-type worden geïdentificeerd (recombinatie HPAI H5N8 en LPAI N6). Diezelfde variant werd vervolgens op 13 december 2017 aangetoond bij twee knobbelzwanen die dood aangetroffen werden in dezelfde regio, hetgeen bevestigt dat het virus bij wilde dieren circuleert.Het FAVV beveelt de dierenartsen en de pluimveehouders dan ook aan om bioveiligheidsmaatregelen strikt toe te passen (ook al is er nog geen ophokplicht van toepassing in België) en waakzaam te blijven voor eventuele klinische verschijnselen die kunnen wijzen op hoogpathogene aviaire influenza.


2. BLAUWTONG – nog geen zonering in België.

Op 12 december 2017 werd een haard van blauwtong serotype 8 ontdekt in Frankrijk, in het departement Meuse, in een bedrijf dat op 32 km van de Belgische grens ligt. Geen enkele gereglementeerde zone werd echter vastgesteld in België, het vectorseizoen is beëindigd en het risico op verspreiding van het virus (circulatie van het virus) wordt daardoor als extreem laag beschouwd.

Het FAVV blijft aanbevelen om dieren tegen blauwtong te vaccineren en de grootste voorzichtigheid in acht te nemen voor het vervoer van vee afkomstig van de gereglementeerde zones.

Voor meer details over blauwtong: zie de newsletter nr. 207 van november 2017:
http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter207_nl.asp

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet