Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Recall van babyvoeding in België: besmetting met ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Recall van babyvoeding in België: besmetting met Salmonella Agona (22/12/2017)

Het Voedselagentschap FAVV gaat over tot een recall van in Frankrijk geproduceerde babyvoeding wegens mogelijke besmetting met Salmonella Agona. Het gaat om bijzondere voeding specifiek bestemd voor kinderen met de ziekte phenylketonurie (PKU) van het merk ‘Taranis NoPhenyl’ met de lotnummers 17C0012851, 17C0013308, LO20181003, LO20190117 en LO20190221 dat uitsluitend via apotheken verdeeld wordt. Het FAVV heeft beslist om de producten meteen uit de handel te laten halen. De betrokken apotheken zijn op de hoogte gebracht. Consumenten wordt gevraagd om de betrokken producten niet meer te gebruiken maar ze naar de winkel terug te brengen.

Begin december hebben de Franse autoriteiten signalen gekregen over jonge kinderen die ziek geworden zijn na het verbruiken van melkpoeder geproduceerd door de Franse firma Lactalis Nutrition Santé-LNS (op hun site in Creon). Na onderzoek hebben onze Franse collega’s bevestigd dat er een link is tussen die besmettingen bij kinderen en het gebruik van deze producten van de groep LNS. In het productieproces is een contaminatie met de bacterie Salmonella Agona vastgesteld.

Het FAVV heeft tot nu toe vanuit Frankrijk nog geen officiële melding gekregen via het RASFF-systeem dat verschillende van deze producten ook op de Belgische markt verspreid zouden zijn. Maar uit voorzorg organiseert het FAVV toch een onmiddellijke recall en informeert het de consumenten nadat een Belgisch voedingsbedrijf het FAVV op de hoogte heeft gebracht dat het producten van de loten heeft die mogelijk besmet kunnen zijn.
Consumenten wordt gevraagd om de voeding voor PKU-patiënten van het merk ‘Taranis NoPhenyl’ met de lotnummers
        - 17C0012851,
        - 17C0013308,
        - LO20181003,
        - LO20190117,
        - en LO20190221
In België niet meer te consumeren.
Het FAVV heeft ook gevraagd om de betrokken producten meteen uit de handel te halen: wie dat niet doet, riskeert een proces-verbaal. Er zullen ook controles worden uitgevoerd om te verzekeren dat de uit de handel name effectief gebeurt. De producten zijn enkel via apotheken verdeeld en alle betrokken apotheken zijn geïnformeerd.

Behalve Frankrijk en nu ook België zijn er nog een reeks andere landen betrokken. Binnen Europa gaat het om Nederland, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Roemenië en Slovenië.

Het Voedselagentschap dringt aan op waakzaamheid bij consumenten die producten van Lactalis hebben aangekocht. Zij kunnen via de site van Lactalis Frankrijk (http://www.lactalis.fr/information-consommateur/) checken of zij producten van de teruggeroepen loten in huis hebben. Is dat het geval, dan wordt eveneens gevraagd om deze producten niet meer te consumeren en naar de winkel terug te brengen.

Salmonella Agona is een minder gevaarlijk type van salmonella, maar ouders dienen toch aandachtig te zijn en een arts te consulteren als hun kind de volgende symptomen vertoont: diarree (soms met bloedverlies), braken, hoofdpijn, koorts en buikpijn. De symptomen duiken over het algemeen drie dagen na de inname van het besmette product op.

Het FAVV controleert samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) sowieso standaard op de aanwezigheid van salmonella in babyvoeding. De voorbije drie jaar zijn in België daarvoor bijna 1.000 stalen genomen en onderzocht. Die waren allemaal conform: er was geen salmonella aanwezig.


Aanvullende informatie: Terugroeping van Revogan      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet