Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Recall van voeding wegens mogelijk besmetting met ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Recall van voeding wegens mogelijk besmetting met Salmonella Agona: Bijkomende loten (23/12/2017)

De Franse autoriteiten hebben het Voedselagentschap FAVV met een officiële melding via het RASFF-systeem op de hoogte gebracht dat er verschillende producten van de Franse producent Lactalis op de Belgische markt zijn verspreid die mogelijk besmet zijn met Salmonella Agona. Ook “Maltodextridine poeder” van 350g met de lotnummers 17C0012875, 17C0012854 en 17C0013166 wordt van bij de consument teruggeroepen. Consumenten wordt gevraagd de producten niet meer te gebruiken.

Begin december hebben de Franse autoriteiten signalen gekregen over jonge kinderen die ziek geworden zijn na het verbruiken van melkpoeder geproduceerd door de Franse firma Lactalis Nutrition Santé-LNS (op hun site in Craon). Na onderzoek hebben onze Franse collega’s bevestigd dat er een link is tussen die besmettingen bij kinderen en het gebruik van deze producten van de groep LNS. In het productieproces is een contaminatie met de bacterie Salmonella Agona vastgesteld.

Het FAVV heeft vanuit Frankrijk een officiële melding gekregen via het RASFF-systeem dat verschillende van de mogelijk besmette producten van Lactalis ook op de Belgische markt verspreid zouden zijn.

Uit voorzorg werd op basis van de melding van een Belgisch voedingsbedrijf al een recall georganiseerd van enkele loten babyvoeding. Consumenten wordt gevraagd om de voeding voor PKU-patiënten van het merk ‘Taranis NoPhenyl’ met de lotnummers
- 17C0012851,
- 17C0013308,
- LO20181003,
- LO20190117,
- en LO20190221
In België niet meer te consumeren en naar de apotheek terug te brengen.

Bijkomend wordt ook het product “Délical Maltodextridine verrijkend poeder” van 350g van bij de consument teruggeroepen. Het gaat om een verrijkend poeder voor de aanbreng van extra calorieën om ondervoeding te behandelen. Het gaat om de volgende loten:
17C0012875,
17C0012854,
en 17C0013166.

Behalve Frankrijk en nu ook België zijn er nog een reeks andere landen betrokken. Binnen Europa gaat het om Nederland, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Roemenië, Slovenië, Bulgarije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Het Voedselagentschap dringt aan op waakzaamheid bij consumenten die producten van Lactalis hebben aangekocht. Zij kunnen via de site van Lactalis Frankrijk (http://www.lactalis.fr/information-consommateur/) checken of zij producten van de teruggeroepen loten in huis hebben. Is dat het geval, dan wordt eveneens gevraagd om deze producten niet meer te consumeren en naar de winkel terug te brengen.

Salmonella Agona is een minder gevaarlijk type van salmonella, maar ouders dienen toch aandachtig te zijn en een arts te consulteren als hun kind de volgende symptomen vertoont: diarree (soms met bloedverlies), braken, hoofdpijn, koorts en buikpijn. De symptomen duiken over het algemeen drie dagen na de inname van het besmette product op.

Het FAVV controleert samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) sowieso standaard op de aanwezigheid van salmonella in babyvoeding. De voorbije drie jaar zijn in België daarvoor bijna 1.000 stalen genomen en onderzocht. Die waren allemaal conform: er was geen salmonella aanwezig.      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.12.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet