Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Stand van zaken – besmetting van melkpoeder van ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Mededeling


Stand van zaken – besmetting van melkpoeder van Lactalis, Frankrijk (15/01/2018)

Ter herinnering

Eind december 2017 werd het FAVV door zijn Franse homologen op de hoogte gebracht over een mogelijke besmetting van melkpoeder voor flesvoeding, geproduceerd door Lactalis in Frankrijk, met een bacterie – Salmonella agona – (meer dan 20 kinderen in Frankrijk waren ziek geworden na de consumptie van dit melkpoeder). Het FAVV werd eveneens geïnformeerd dat de betrokken producten uit de handel genomen moesten worden en teruggeroepen moesten worden van bij de consument. In België waren slechts enkele loten van de betrokken producten aanwezig en de distributie ervan gebeurde enkel via bepaalde apotheken.

De officiële informatie van de Franse autoriteiten heeft er dus voor gezorgd dat het FAVV en zijn collega’s van het FAGG, het geneesmiddelenagentschap, de verdachte loten uit de handel konden nemen. De consumenten in België werden meteen verwittigd. Het FAVV heeft de consumenten die aankopen doen in winkels in Frankrijk daarenboven aangeraden zich te informeren op de website van de Franse autoriteiten indien zij deze producten kopen.


Huidige situatie

Eind vorige week nam het bedrijf Lactalis, op eigen initiatief, de beslissing om alle loten geproduceerd op de productiesite waar de besmetting plaatsvond, terug te roepen. Het betreft een beslissing van het bedrijf zelf en geen noodzakelijke terugroeping om de volksgezondheid te verzekeren. Indien dit wel het geval zou zijn, hadden de Franse autoriteiten alle Europese overheden die zich bezighouden met volksgezondheid moeten contacteren. Alle loten worden dus om commerciële redenen door het bedrijf Lactalis teruggeroepen.

Dit laatste heeft een zekere verwarring doen ontstaan, zowel in Frankrijk als in andere Europese landen, waaronder België. Het FAVV betreurt deze situatie evenals de manier waarop het bedrijf Lacalis werkt. Het FAVV volgt de situatie van zeer nabij en nam vandaag nog opnieuw contact op met de Franse autoriteiten.

Het FAVV blijft dit dossier van dichtbij opvolgen en de Belgische consumenten informeren. Ter herinnering, in België waren er slechts 2 producten op de markt waarvan men verdenkt dat ze besmet zijn. Deze producten zijn eind december uit de handel genomen in de Belgische apotheken.

Consumenten met vragen kunnen contact opnemen met het meldpunt van het FAVV op het nummer 0800/13.550 tijdens de kantooruren of per e-mail via meldpunt@favv.be.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet