Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Lactalis
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Lactalis : uit voorzorg vraagt minister van landbouw Denis Ducarme om bijkomende producten uit de fabriek van Craon uit de handel te nemen (16/01/2018)

Vandaag heeft minister Ducarme, ondanks het ontbreken van een RASFF bericht, uit voorzorg beslist om in België alle Lactalis-producten geproduceerd in de fabriek van Craon uit de handel te nemen. Deze beslissing komt er als gevolg van de beslissing tot uit de handelname in Frankrijk en omdat er geen precieze informatie is over het mogelijke gevaar dat de betrokken producten inhouden.

In Frankrijk werden sporen van Salmonella teruggevonden in een aantal producten van Lactalis geproduceerd in de fabriek van Craon.

Eind 2017 werden 2 producten uit de fabriek van Craon die in België werden verkocht, door het FAVV uit de handel genomen, omdat ze mogelijks een gevaar konden vormen voor de gezondheid. Later volgde een RASFF door Frankrijk.

Dit weekend heeft het Franse bedrijf Lactalis beslist om alle producten uit de betrokken fabriek uit de handel te nemen en de Franse minister van economie heeft deze informatie doorgegeven aan de pers.

Vandaag heeft minister Ducarme eveneens uit voorzorg beslist om in België alle Lactalis-producten geproduceerd in de fabriek van Craon uit de handel te nemen. Deze beslissing komt er, ondanks het ontbreken van een RASFF-bericht, als gevolg van de beslissing tot uit de handelname in Frankrijk en omdat er geen precieze informatie is over het mogelijke gevaar dat de betrokken producten inhouden.

Op initiatief van België werden meerdere contacten gelegd met Frankrijk om bijkomende informatie te bekomen.

Eind 2017 heeft het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid, bij navraag van minister Ducarme, trouwens bevestigd dat in België het aantal gevallen van salmonellose bij kinderen van 0 tot 4 jaar in 2017 niet is toegenomen, maar is afgenomen ten opzichte van het vorige jaar.

Consumenten kunnen op de website van het FAVV nagaan of het lotnummer van het product dat ze in hun bezit hebben onder deze beslissing valt.


      Contactpersoon voor de pers :
      Katrien Stragier
      katrien.stragier@favv.be
      Tel. : 0478 23 49 06


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.01.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet