Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Update van het gezamenlijk onderzoek van het FAVV...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Update van het gezamenlijk onderzoek van het FAVV, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano naar een salmonella-besmetting bij kinderen in West- en Oost-Vlaamse scholen. (02/06/2018)

Een groep multidisciplinaire experts, samengesteld uit medewerkers van het FAVV, het Agenschap Zorg en Gezondheid en Sciensano hebben deze voormiddag samengezeten om de resultaten van de controles en van de monsters te bekijken die uitgevoerd zijn in het kader van de salmonella-besmetting bij kinderen in West- en Oost-Vlaamse scholen. Dit voorval dateert van kort na half mei. Ter herinnering, een zelfde traiteur heeft de maaltijden geleverd bij de veertigtal scholen waar de zieke kinderen zijn gemeld en het FAVV heeft deze traiteur tijdelijk gesloten om extra onderzoek te voeren naar de mogelijke pistes die een dergelijke contaminatie kunnen verklaren. Geen enkel kind heeft blijvende gevolgen ondervonden van deze salmonellabesmetting.

De traiteur die de maaltijden heeft geleverd aan de scholen waar de kinderen zijn ziek geworden, werd door het FAVV gesloten op donderdag 24 mei. Om een oorzaak te kunnen bepalen voor deze grootschalige contaminatie hebben de experts 3 pistes onderzocht: de grondstoffen van de traiteur, het personeel dat bij de traiteur werkt en de piste van de omgeving en infrastructuur bij deze traiteur.

Uit deze enquête is gebleken dat noch de lasagne, noch het stoofvlees die geleverd en geconsumeerd werden op donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei de oorzaak zijn van de besmetting. Geen enkele andere geanalyseerde grondstof of getuigenschotel vertoont sporen van salmonella. Er is inderdaad één werknemer van de traiteur die effectief drager is van salmonella (stoelgangsstaal), maar zijn functie binnen het bedrijf kan niet de contaminatie verklaren van de maaltijden die vervolgens geserveerd werden in de scholen.
Een laatste verdacht voedingsmiddel dat werd geserveerd in de scholen is de sla. Hiervan waren er echter geen resten meer aanwezig om te analyseren, noch bij de traiteur, noch in de scholen. Het onderzoek zal nu focussen op de sla.

De traiteur heeft een actieplan uitgevoerd voor het reinigen en desinfecteren van de lokalen en kan zijn activiteit terug herstarten vanaf 4 juni, in eerste instantie enkel door te leveren aan zijn bedrijfsklanten. In een 2e en 3e stap, gescheiden in de tijd, zal de traiteur opnieuw kunnen leveren aan scholen, in eerste instantie aan de scholen waar geen enkel kind is ziek gevallen. Alle scholen waar de traiteur maaltijden heeft geleverd, moeten eerst alle lokalen poetsen en desinfecteren alvorens ze opnieuw maaltijden van de traiteur kunnen serveren.

De voedselveiligheid is een continue zorg van het FAVV. Contaminaties kunnen zich op elk moment voordoen en de bedrijven moeten alles in het werk stellen om in goede hygiëneomstandigheden te werken, in overeenstemming met de wetgeving. Het FAVV controleert elk jaar meer dan 75.000 bedrijven in België en doet bijna 180.000 analyses opdat de consument in goede gezondheid blijft.      Contactpersoon voor de pers :
      Dorine Van Geert
      dorine.vangeert@favv.be
      Tel. : 0475 83 47 74


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet