Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie in Knokke-Heist: meer dan...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Aangekondigde controleactie in Knokke-Heist: meer dan 2 op de 3 bedrijven hebben een zeer goed resultaat behaald. (22/06/20180)

Van 04 tot en met 09 juni werd in Knokke-Heist een controleactie van het Voedselagentschap gehouden. De kleine ondernemingen, actief in de distributie van voedingsmiddelen naar de eindconsument toe, werden uitgenodigd op een vormingssessie die voorafging aan de controle. Dit met het doel om hen ondersteuning te bieden bij het begrijpen van de voedselwetgeving.
Meer dan 2 op de 3 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat op het einde van de aangekondigde controleactie.


21 controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) West-Vlaanderen hebben in Knokke-Heist 374 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 210 horecazaken, 6 grootkeukens, 133 detailhandelszaken zoals supermarkten, slagers, bakkerijen en viswinkels, en 25 ambulante kramen.

Er werden twee vormingssessies georganiseerd in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist, waar er 160 zaakvoerders aanwezig waren. Deze sessies waren erop gericht om de kleine bedrijven de regelgeving over voedselveiligheid beter te helpen begrijpen zodat ze veilige producten kunnen leveren aan de consument.

In totaal behaalden 253 (68 %) van de gecontroleerde bedrijven een zeer goed resultaat. Ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven (106 of 28 %) kreeg opmerkingen over kleine niet-conformiteiten onder de vorm van een waarschuwing. Bij 15 inspecties (4 %) werd een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen (in 9 van de 15 gevallen was dit omdat de bedrijven niet over een toelating van het FAVV beschikten).

De belangrijkste tekortkomingen hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiƫne en het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes.
Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.      Contactpersoon voor de pers :
      Dorine Van Geert
      dorine.vangeert@favv.be
      Tel. : 0475 83 47 74

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet