Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Bevestiging van de ziekte van Newcastle bij sierpluimvee...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Persbericht


Bevestiging van de ziekte van Newcastle bij sierpluimvee van 3 hobbyhouders in de gemeenten Dentergem (West-Vlaanderen), Theux (Luik) en Hélécine (Waals-Brabant) (25/06/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van 3 hobbyhouders in de gemeenten Dentergem (provincie West-Vlaanderen), Theux (provincie Luik) en Hélécine (provincie Waals-Brabant). Het virus is niet overdraagbaar op de mens. Het Voedselagentschap start een onderzoek om de oorzaak van deze nieuwe gevallen te achterhalen.

In Dentergem, Theux en Hélécine worden alle vereiste maatregelen genomen om de ziekte te bestrijden: rond de besmetting wordt een beschermingsgebied van 500 meter afgebakend. De zone rond Hélécine bevat eveneens deel van de gemeente Landen in Vlaams-Brabant. In deze zones is er een verbod op verzamelingen en is de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplicht. Deze maatregelen blijven gelden gedurende ten minste 21 dagen. In het beschermingsgebied is er geen ophokplicht vereist.

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek bij de overleden kippen) en massale sterfte op.
De ziekte is enkel een probleem voor vogels. De mens is niet gevoelig. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

Voor meer inlichtingen:

LCE West-Vlaanderen
Tel. : 050 30 37 10
Info.WVL@afsca.be

LCE Vlaams-Brabant Limburg
Tel: 016 39 01 11
Info.VLI@favv.be

LCE Luik
Tel: 04 224 59 11
Info.LIE@favv.be

LCE Waals-Brabant Namen
Tel: 081 20 62 00
Info.BNA@favv.be

(tijdens de kantooruren)      Contactpersoon voor de pers :
      Dorine Van Geert
      dorine.vangeert@favv.be
      Tel. : 0475 83 47 74


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.06.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet