Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?


Les baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Activiteitenverslag 2018

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


De productterugroepingen en waarschuwingen voor allergenen kan u terugvinden op onze consumentensite


Persbericht
FAVV waarschuwt vakantiegangers: “Vaccineer huisdier tijdig tegen hondsdolheid en zorg dat je de ziekte niet mee naar huis neemt!”
Gepubliceerd op 10 juli 2019

Persbericht
Met de 10 tips van het FAVV zit op jouw zomerkamp alles mee
Gepubliceerd op 05 juli2019

Persbericht
Strengere controles op allergenen, die het FAVV in 2018 uitvoerde, werpen hun vruchten af
Gepubliceerd op 03 juli2019

Persconferentie van 28 juni 2019
Activiteitenverslag 2017

Presentatie van Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder (PDF)

Activiteitenverslag 2018

Feiten en cijfers 2018 (PDF)

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Persbericht
Persconferentie FAVV
Presentatie activiteitenverslag 2018
Een consument gerichte visie

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Persbericht
De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in Brugge: 71% van de gecontroleerde bedrijven behaalt een zeer goed resultaat
Gepubliceerd op 25 juni 2019


Persbericht
Voorstelling activiteitenverslag 2018
Gepubliceerd op 21 juni 2019


Wetenschappelijk Comité van het FAVV
Sneladvies 10-2019 - Afrikaanse varkenspest (AVP):
- bijkomende evaluatie van het risico op introductie in varkensbedrijven geassocieerd met het heropenen van de bospaden voor wandelaars in zone II (wilde fauna geïnfecteerd met AVP);
- evaluatie van de depopulatie van everzwijnen.
Gepubliceerd op 21 juni 2019


Persbericht
Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België
In 2018 wordt de grootste reductie in het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde verwezenlijkt sinds 2011.
Gepubliceerd op 19 juni 2019


Publicatie

Activiteiten en realisaties met betrekking tot de reductie van antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België in 2018

Gepubliceerd op 19 juni 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Maleisië: Melk en melkproducten (PDF) (Juni 2019)
Gepubliceerd op 18 juni 2019


Mededeling
Communicatieflux tussen het OM en de nationale opsporingseenheid van het FAVV
Gepubliceerd op 13 juni 2019


Persbericht
De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in de provincie Namen: 86% van de gecontroleerde bedrijven in Couvin, Viroinval en Doische behaalt een zeer goed resultaat
Gepubliceerd op 13 juni 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Hygiëne en verplichtingen inzake de traceerbaarheid van vrij wild en verklaringen van wildbewerkingsinrichtingen
Gepubliceerd op 12 juni 2019


Plantenziekten

Beheer van de letterzetter - Ips topographe (PDF)

Gepubliceerd op 12 juni 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Mechelen
Verslag van de aangekondigde controleactie
Gepubliceerd op 12 juni 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Canada (PDF) (Juni 2019)
Gepubliceerd op 11 juni 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in de gemeenten van Couvin, Viroinval en Doische
Gepubliceerd op 29 mei 2019


Persbericht
Het FAVV vormt, informeert en controleert
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Gilly
Gepubliceerd op 22 mei 2019


Persbericht
Grondvesten voedselveiligheid
Het FAVV en de actoren op het terrein gaan rond de tafel zitten om constructieve oplossingen voor te stellen aan de toekomstige politieke besluitvormers
Gepubliceerd op 22 mei 2019


Omzendbrief "Internationale zaken"
Fytosanitair pre-uitvoercertificaat
Gepubliceerd op 16 mei 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven Brugge
Gepubliceerd op 13 mei 2019


Persbericht
Aanwezigheid van een laagpathogeen virus in pluimveebedrijven.
Het FAVV en de FOD Volksgezondheid finaliseren in overleg met de sector de nodige maatregelen om de dierengezondheid te beschermen.
Gepubliceerd op 9 mei 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven Mechelen
Gepubliceerd op 8 mei 2019


Publicatie

Inventaris acties en actiegrenzen:

Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten (April 2019)

Gepubliceerd op 24 april 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Zottegem: ongeveer 2/3 behaalt een zeer goed resultaat
Gepubliceerd op 19 april 2019


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Gilly
Gepubliceerd op 18 april 2019


Persbericht
Het FAVV voert een grote terugroepactie van kazen die in Frankrijk werden geproduceerd uit. De kazen werden gemaakt en verdeeld door de Franse onderneming “Fromagère de la Brie”. Mogelijke aanwezigheid van de bacterie Listeria monocytogenes
Gepubliceerd op 12 april 2019


Mededeling
Informatiesessie over de FIC-Verordening op 28 mei !
Gepubliceerd op 5 april 2019


Persbericht
Strijd tegen antibioticaresistentie in de dierengeneeskunde in België. Een coherente strategie voor doeltreffende resultaten.
Gepubliceerd op 4 april 2019


Additieven
Clean label is niet steeds zo zuiver (PDF)
Gepubliceerd op 3 april 2019


Mededeling
Herinnering - Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg
Gepubliceerd op 3 april 2019


Omzendbrief "Dieren"
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
Gepubliceerd op 3 april 2019

Werkaanbiedingen

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info
 

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis
- Is dit wel toegestaan in België?
   

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

     

Besmettingen met het virus type H3
- Meer info
   
  
Blauwtong
- Meer info
   

Ziekte van Newcastle
- Meer info
   

Bijenziekten
- Meer info
   


Xylella fastidiosa
- Meer info

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Heffing
- Elektronische aangifte
- Meer info

Geen voedselverspilling
- Meer info
   

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

Waarom en hoe verbinding maken?

Erkenningen, toelatin-
gen en registratie
Activiteiten fiches

Verpakkingshout (Paletten)

Export

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   05.07.2019-->-->-->">28.06.2019-->ate -->">13.06.2019   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet