Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Activiteitenverslag 20198

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).

Vogelgriep: de ophokplicht van pluimvee geldt nog steeds voor het hele grondgebied!
Vanaf 15/11 moet pluimvee opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Blijf op de hoogte van de situatie via onze sociale media (Facebook, Twitter,…) of via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/  CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen
Informatie voor dierenartsen, houders van huisdieren en nutsdieren, en laboratoria - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)
Actieve biociden tegen dit virus


Persbericht
Afrikaanse varkenspest (AVP): Varkensbedrijven in het voormalig besmette gebied in de Gaume krijgen groen licht om te herbevolken!
Gepubliceerd op 20 januari 2021


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Canada

Gepubliceerd op 18 januari 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Controles van visserijproducten in de visafslagen
Gepubliceerd op 15 januari 2021


Omzendbrief "Internationale zaken"
Afgifte van fytosanitaire certificaten voor uitvoer en wederuitvoer
Gepubliceerd op 15 januari 2021


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Singapore

Gepubliceerd op 15 januari 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Traceerbaarheid van konijnen
Gepubliceerd op 7 januari 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Keuring van varkens
Gepubliceerd op 7 januari 2021


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: stand van zaken van de situatie in België
Gepubliceerd op 7 januari 2021


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen, productievestigingen van gehaktvlees, vleesbereidingen en vleesproducten en vleeswinkels
Gepubliceerd op 6 januari 2021


Contactmaterialen
Verbod op het eenmalig gebruik van bepaalde kunststofmaterialen (PDF)
Gepubliceerd op 5 januari 2021


Persbericht
Vaststelling van een eerste rundertuberculose haard sinds 2 jaar
Gepubliceerd op 23 december 2020


Persbericht
Tijdens de coronacrisis strijdt het FAVV tegen de online verkoop van voedingsmiddelen en -supplementen die zogezegd beschermen tegen het coronavirus
Gepubliceerd op 23 december 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: vogelgriepvirus dat werd vastgesteld in Diksmuide blijkt een laag pathogene variant. De tijdelijke bufferzone wordt aangepast naar 1 km.
Gepubliceerd op 22 december 2020


Persbericht
Afrikaanse varkenspest (AVP): België herwint zijn vrije status op internationaal niveau!
Gepubliceerd op 21 december 2020


Persbericht
Voedselvergiftiging in school Pegasus Oostende: bron geïdentificeerd via onderzoek
Gepubliceerd op 18 december 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Diksmuide
Gepubliceerd op 17 december 2020


Diervoeders
Lokaasvoeders
Gepubliceerd op 14 november 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer van runderen van en naar Lidstaten of regio’s met de artikel 9- of de artikel 10-status met betrekking tot IBR
Gepubliceerd op 14 november 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: besmetting bij een hobbyhouder in Dinant (provincie Namen). Tijdelijke bufferzone wordt ingesteld.
Gepubliceerd op 09 december 2020

 

Persbericht
Hobbykoks die huisbereide gerechten klaarmaken en verkopen via internet: Ja, maar...
Gepubliceerd op 1 december 2020


Dierengezondheid
Vademecum : Organisatie van de winterscreening 2020-2021 (rundveestapel)
Gepubliceerd op 1 december 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Menen
Gepubliceerd op 26 november 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest
Gepubliceerd op 23 november 2020


Persbericht
Afrikaanse varkenspest (AVP): België herwint zijn vrije status op Europees niveau
Gepubliceerd op 20 november 2020


Persbericht
Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica: gunstige evoluties in de diergeneeskunde, maar bijzondere aandacht voor de pluimveesector
Gepubliceerd op 18 november 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels
Gepubliceerd op 14 november 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen, productievestigingen van gehaktvlees, vleesbereidingen en vleesproducten en vleeswinkels
Gepubliceerd op 12 november 2020


Persbericht
Ondersteuning van de horeca en ambulante zaken tijdens de coronacrisis: vrijstelling van de heffing aan het FAVV
Gepubliceerd op 12 november 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Valorisatie van pluimveepoten in het slachthuis
Gepubliceerd op 10 november 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Stromen die worden gevaloriseerd als diervoeder : verbod op het gebruik van afval, nieuwe juridische status van deze producten
Gepubliceerd op 4 november 2020
Onderhoudswerken
Op 27 januari tussen 17u30 en 21u00, zal de verbinding met onze internetsite soms onderbroken worden als gevolg van een onderhoud. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Werkaanbiedingen

VOGELGRIEP
Nieuwe maatregelen

AFRIKAANSE VARKENSPEST
België heeft zich opnieuw geweerd
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen

Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"

Vademecum voor de veehouder:Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info


Waarom en hoe verbinding maken?

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt 22.01.2021-->   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet