Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Activiteitenverslag 2018

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).

  CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen
Informatie voor dierenartsen en houders van huisdieren en nutsdieren


Persbericht
Illegaal geïmporteerde kat uit Peru:
Het FAVV vraagt de Peruviaanse ambassadeur om een vergadering te organiseren om de eigenaar te ondersteunen bij de terugkeer van de kat en de daarvoor vereiste documenten te verduidelijken.

Gepubliceerd op 05 juni 2020


Persbericht
Illegaal geïmporteerde kat uit Peru: nadat Peruviaanse autoriteiten weigerden om de kat terug te nemen, blijken de laatste pistes die het FAVV onderzocht in België en Nederland onuitvoerbaar
Gepubliceerd op 29 mei 2020


Persbericht
Persbericht van het FAVV naar aanleiding van de misleidende en lasterlijke verklaringen van GAIA
Gepubliceerd op 28 mei 2020


Persbericht van het FAVV en Sciensano
Het FAVV verduidelijkt de cijfers: de OIE meldt wel degelijk nog gevallen voor hondsdolheid in Peru
Gepubliceerd op 27 mei 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Valorisatie van pluimveepoten in het slachthuis
Gepubliceerd op 20 mei 2020


Persbericht van het FAVV en Sciensano
België moet vrij van hondsdolheid blijven
Gepubliceerd op 15 mei 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Microbiologische criteria voor karkassen van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in ‘kleine slachthuizen’
Gepubliceerd op 15 mei 2020


Mededeling
Illegale invoer van een kat uit Peru en risico op introductie van hondsdolheid in België: Het FAVV begrijpt de emoties rond dit verhaal en voelt dat er nood is aan verduidelijking om de situatie te begrijpen
Gepubliceerd op 14 mei 2020


Persbericht
Illegale invoer van een kat uit Peru: risico op introductie van deze ziekte in België!
Gepubliceerd op 11 mei 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Thailand (PDF) (Mei 2020)

Gepubliceerd op 8 mei 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector
Gepubliceerd op 7 mei 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Goede hygiënepraktijken en traceerbaarheid van vrij wild in wildbewerkingsinrichtingen en activiteitenverklaringen die deze inrichtingen moeten doen aan het FAVV
Gepubliceerd op 29 april 2020


Persbericht
De Nationale Opsporingseenheid van het FAVV doet een aanzienlijke inbeslagname van pesticiden
Gepubliceerd op 28 april 2020Persbericht
Covid19: Het FAVV meer dan ooit de eerste lijn om de volksgezondheid te beschermen, de consumenten te informeren en ondersteuning te verlenen aan de voedingssector
Gepubliceerd op 23 april 2020Omzendbrief "Levensmiddelen"
Houdbaarheidsdata
Gepubliceerd op 16 april 2020


Omzendbrief "Internationale zaken"
Omzendbrief betreffende de uitvoer van snijbloemen en potplanten naar de Russische Federatie en de vereiste van een pre-uitvoercertificaat voor potplanten
Gepubliceerd op 15 april 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Gebruik in de diervoedersector van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU en bestemd zijn voor uitvoer
Gepubliceerd op 15 april 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild
Gepubliceerd op 3 april 2020


Omzendbrieven "Dieren"
- Salmonellabestrijding bij fokpluimvee
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen
Gepubliceerd op 3 april 2020


Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
Berekening PSTI – diervoeding : Risico-evaluatie voor de dieren en de consumenten bij detectie van pesticideresiduen in diervoeding
Gepubliceerd op 2 april 2020


Persbericht
Herinnering - Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg:
Koninklijk besluit van 26/01/2014 art 5§2, art 6§5 en bijlage VII alsook Ministerieel besluit 23 juli 2014.

Gepubliceerd op 1 april 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Singapore (PDF) (Januari 2020)

Gepubliceerd op 24 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
DIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS – Activiteiten en officiële opdrachten
Gepubliceerd op 21 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
Verpakkingen
Gepubliceerd op 20 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
Aanbevelingen betreffende Covid-19 voor de voedselverwerkende bedrijven
Gepubliceerd op 19 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
Als gevolg van de communicatie van de overheid op 17/03/2020 -Omschrijving voedingswinkels
Gepubliceerd op 19 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
Controles en inspecties door het Agentschap
Gepubliceerd op 19 maart 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Aanvraag van een vrijstelling met het oog op het gebruik van niet-drinkbaar water voor de fabricage of het in de handel brengen van levensmiddelen
Gepubliceerd op 18 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
Mededeling voor de transporteurs van levensmiddelen en dieren
Gepubliceerd op 18 maart 2020


Mededeling Coronavirus (Covid-19)
Maatregelen voor bedrijven en winkels
Gepubliceerd op 17 maart 2020


Persbericht
COVID-19: Horecabedrijven mogen traiteurdiensten of levering aan huis aanbieden. Ter ondersteuning van deze ondernemingen, stelt het FAVV dat geen enkele aanvraag tot registratie van deze nieuwe activiteiten nodig is.
Gepubliceerd op 16 maart 2020


Werkaanbiedingen

SYMPOSIUM van het Wetenschappelijk Comité
3 December 2019
-

Persbericht (PDF)

- Meer info

Productterugroepingen en waarschuwingen
Zie consumentensite

Waarom en hoe verbinding maken?

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle
- Vogelgriep

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.06.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet