Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Activiteitenverslag 20198

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).  CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen
Informatie voor dierenartsen en houders van huisdieren en nutsdieren - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)
Actieve biociden tegen dit virus


Persbericht
België neemt deel aan internationale operatie OPSON IX in de strijd tegen voedselfraude. Het FAVV leidt de strijd tegen illegaal geproduceerd paardenvlees.
Gepubliceerd op 30 juli 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Slachthygiëne bij als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Gepubliceerd op 27 juli 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Omzendbrief over de indeling, de monitoring en het beheer van productie- en heruitzettingsgebieden voor levende tweekleppige weekdieren
Gepubliceerd op 23 juli 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan
Gepubliceerd op 22 juli 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Listeria monocytogenes in kaas geproduceerd op de hoeve
Gepubliceerd op 10 juli 2020


Persbericht
Een voedselveilig vakantiekamp : 10 tips van het FAVV
Gepubliceerd op 7 juli 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax ter bescherming van de aardappelteelt
Gepubliceerd op 6 juli 2020


Persconferentie van 3 juli 2020
Activiteitenverslag 2019 Persvoorstelling - herbekijk de livestream
Activiteitenverslag 2019
Persbericht
Presentatie jaarverslag 2019
Gepubliceerd op 3 juli 2020


Omzendbrief "Dieren"
Klinisch of passief epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën en verdenking van rabiës in de bedrijven
Gepubliceerd op 26 juni 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Het gebruik in de diervoedersector van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU en bestemd zijn voor uitvoer.
Gepubliceerd op 26 juni 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Houdbaarheidsdata
Gepubliceerd op 26 juni 2020


Persbericht
Enkele tips van het FAVV om onze tuinen te laten gonzen van leven
Gepubliceerd op 25 juni 2020


Persbericht
Covid-19: Het FAVV stelt geen problemen vast in Belgische slachthuizen. Bedrijven moeten altijd waakzaam blijven.
Gepubliceerd op 24 juni 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Canada (PDF) (Juni 2020)

Gepubliceerd op 22 juni 2020


Persbericht
Strijd tegen antibioticumresistentie in de diergeneeskunde in België
Gepubliceerd op 22 juni 2020


Antibioticaresistentie en -gebruik bij dieren: Resultaten 2019 en een blik vooruit - Wat na 2020?
Herbekijk de livestream hier!
Gepubliceerd op 22 juni 2020


Persbericht
Positieve ontknoping voor de kat die illegaal werd meegenomen uit Peru: hij is weer terug naar zijn land van oorsprong
Gepubliceerd op 15 juni 2020


Persbericht
Wegcontroles door het FAVV waren een succes voor de voedselveiligheid
Gepubliceerd op 11 juni 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Houden en slachten van gekweekt wild en bizons en het uitsnijden van vlees van gekweekt wild in een erkende inrichting
Gepubliceerd op 10 juni 2020


Persbericht
Illegaal geïmporteerde kat uit Peru:
Het FAVV vraagt de Peruviaanse ambassadeur om een vergadering te organiseren om de eigenaar te ondersteunen bij de terugkeer van de kat en de daarvoor vereiste documenten te verduidelijken.

Gepubliceerd op 5 juni 2020
Werkaanbiedingen

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen

Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"

Vademecum voor de veehouder:Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

                     

SYMPOSIUM van het Wetenschappelijk Comité
3 december 2019
-

Persbericht (PDF)

- Meer info

Productterugroepingen en waarschuwingen
Zie consumentensite

Waarom en hoe verbinding maken?

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle
- Vogelgriep

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.07.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet