Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Activiteitenverslag 20198

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).  CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen
Informatie voor dierenartsen, houders van huisdieren en nutsdieren, en laboratoria - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)
Actieve biociden tegen dit virus


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Tijdelijke opslag van huiden afkomstig van runderen in afwachting van het resultaat van de snelle BSE-diagnosetest
Gepubliceerd op 23 november 2020


Persbericht
Afrikaanse varkenspest (AVP): België herwint zijn vrije status op Europees niveau
Gepubliceerd op 20 november 2020


Persbericht
Internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica: gunstige evoluties in de diergeneeskunde, maar bijzondere aandacht voor de pluimveesector
Gepubliceerd op 18 november 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels
Gepubliceerd op 14 november 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal (GRM) in slachthuizen, uitsnijderijen, productievestigingen van gehaktvlees, vleesbereidingen en vleesproducten en vleeswinkels
Gepubliceerd op 12 november 2020


Persbericht
Ondersteuning van de horeca en ambulante zaken tijdens de coronacrisis: vrijstelling van de heffing aan het FAVV
Gepubliceerd op 12 november 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Valorisatie van pluimveepoten in het slachthuis
Gepubliceerd op 10 november 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Stromen die worden gevaloriseerd als diervoeder : verbod op het gebruik van afval, nieuwe juridische status van deze producten
Gepubliceerd op 4 november 2020


Zelfstandige dierenartsen
Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van audits van autocontrolesystemen
Gepubliceerd op 30 oktober 2020


Persbericht
Vogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee
Gepubliceerd op 30 oktober 2020


Omzendbrieven "Dieren"
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij fokpluimvee
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij legpluimvee
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees
- Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
Gepubliceerd op 28 oktober 2020


Persbericht
Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Eghezée
Gepubliceerd op 28 oktober 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Sneltesten en microbiologische inhibitortesten voor de detectie van remstoffen in rauwe melk te gebruiken in het kader van autocontrole
Gepubliceerd op 28 oktober 2020


Persbericht
Het FAVV waarschuwt pluimveehouders voor de mogelijke terugkeer van vogelgriep
Gepubliceerd op 21 oktober 2020


Omzendbrief "Dieren"

Uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en Luxemburg bij identificatiecontroles in het slachthuis

Gepubliceerd op 19 oktober 2020


Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen
Bijlage: Tabel met reglementaire criteria en actielimieten (Oktober 2020)
Gepubliceerd op 12 oktober 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Maleisië: Varkensvlees (PDF) (Oktober 2020)
Gepubliceerd op 12 oktober 2020


Mededeling
Enkel bedrijven die een toelating van het FAVV van het type "restaurant" kunnen tonen worden als dusdanig beschouwd
Gepubliceerd op 9 oktober 2020

 

Persbericht
Het FAVV heeft een actief toezicht ingesteld naar het Coronavirus
(SARS-CoV-2) bij nertsen: de Belgische bedrijven zijn vrij van deze ziekte

Gepubliceerd op 9 oktober 2020

 

Oproep voor kandidaturen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering
Zelfstandige dierenartsen
Bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters en bachelors
Gepubliceerd op 30 september2020


Persbericht
Werelddag tegen Hondsdolheid: Reizen met een gevaccineerd dier voorkomt deze ziekte die jaarlijks nog steeds tienduizenden mensen doodt.
Gepubliceerd op 28 september 2020


Omzendbrief "Dieren"

Aanvullende garanties voor het intracommunautaire handelsverkeer van runderen van en naar Lidstaten of regio’s met de artikel 9- of de artikel 10-status met betrekking tot IBR

Gepubliceerd op 24 september 2020


Documentatie: Dierlijke bijproducten
Nota ter verduidelijking van de verschillende schakels in de productieketen van champost alsook de afzetmogelijkheden van champost in Vlaanderen (gemeenschappelijke nota van alle betrokken administraties) (PDF)
Gepubliceerd op 16 september 2020


Plantaardige productie: bemonstering op aardappelcysteaaltjes
Bericht voor de producenten van gecertificeerd pootgoed : nieuwe procedure voor de aanvraag van de Globodera bemonstering en analyse + Aanvraagformulier
Gepubliceerd op 10 september 2020


Persbericht
Ongewenste zendingen aan particulieren van zaden afkomstig uit China en andere Aziatische landen: zaai deze niet om onze eigen flora te beschermen!
Gepubliceerd op 10 september 2020Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid
Gekwalificeerde personen : Examen GP 2020
Gepubliceerd op 2 september 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Informatie over de voedselketen (VKI): pluimvee
Gepubliceerd op 2 september 2020


Omzendbrief "Dieren"

Salmonellabestrijding bij fokpluimvee

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen

Gepubliceerd op 27 augustus 2020


Persbericht
Positieve resultaten voor jongerenkampen deze zomer: vier keer minder tussenkomsten door het FAVV in 1 jaar
Gepubliceerd op 27 augustus 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Traceerbaarheid van konijnen in het slachthuis
Gepubliceerd op 20 augustus 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Invoer van pijnboompitten uit China
Gepubliceerd op 20 augustus 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Handel brengen van reptielenvlees
Gepubliceerd op 19 augustus 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Singapore (PDF) (Augustus 2020)
Gepubliceerd op 19 augustus 2020


Omzendbrief "Dieren"
Procedure en beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi-Visna/CAE vrije status
Gepubliceerd op 4 augustus 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruit
Gepubliceerd op 4 augustus 2020
Werkaanbiedingen

VOGELGRIEP
Nieuwe maatregelen

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen

Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"

Vademecum voor de veehouder:Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Productterugroepingen en waarschuwingen
Zie consumentensite

Waarom en hoe verbinding maken?

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle
- Vogelgriep

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewer23.11.2020-->-->   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet