Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?


Les baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaireDe barometers voor de veiligheid van de voedselketen


ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Activiteitenverslag 2018

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Productterugroepingen

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).


Persbericht
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Jette
Gepubliceerd op 14 februari 2020


Persbericht
Het FAVV volgt situatie vogelgriep in andere lidstaten op de voet en staat in nauw contact met de sector
Gepubliceerd op 11 februari 2020


Dierlijke productie
FAQ traceerbaarheid en identificatiemerken van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PDF) (10/02/2020)
Gepubliceerd op 10 februari 2020


Mededeling
Het communicatieteam van het FAVV werft nieuwe woordvoerder aan
Gepubliceerd op 7 februari 2020


Oproep voor kandidaturen
- Zelfstandige dierenartsen
- Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters
Gepubliceerd op 3 februari 2020


Persbericht
Het FAVV en de scholen hand in hand om de gezondheid van de schoolkinderen te beschermen
Gepubliceerd op 2 februari 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Reglementaire verplichtingen van de gekwalificeerde personen inzake eerste onderzoek van jachtwild - Oproep tot waakzaamheid met betrekking tot letsels die wijzen op Afrikaanse varkenspest of op tuberculose bij vrij wild
Gepubliceerd op 31 januari 2020


Omzendbrieven "Dieren"
- Niet-commercieel verzamelen van landbouwhuisdieren
- Verzamelen van hobbypluimvee
Gepubliceerd op 23 januari 2020


Mededeling
Het FAVV kijkt er naar uit u te ontmoeten op de vakbeurs "Saveurs & Métiers” die zal plaatsvinden in Namur Expo van 26 tot 28 januari 2020
Gepubliceerd op 22 januari 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Mexico (PDF) (Januari 2020)

Gepubliceerd op 20 januari 2020


Publicatie

Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles:

Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten (Januari 2020)

Gepubliceerd op 13 januari 2020


Bruinrot (Ralstonia solanacearum)
Bericht aan de aardappeltelers (PDF): Maatregelen met betrekking tot bruinrot in de provincies Antwerpen en Limburg.
Gepubliceerd op 13 januari 2020


Persbericht
Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Heist-op-den-Berg
Gepubliceerd op 9 januari 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

Singapore (PDF) (Januari 2020)

Gepubliceerd op 7 januari 2020


Omzendbrieven "Dieren"
- Salmonellabestrijding bij fokpluimvee
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen
- Bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees
Gepubliceerd op 23 december 2019


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen
Gepubliceerd op 23 december 2019


Omzendbrief "Dieren"
Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee
Gepubliceerd op 19 december 2019


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie

- Australië (PDF) (December 2019)
- Mexico (PDF) (December 2019)

Gepubliceerd op 19 december 2019


Persbericht
Reizen naar het buitenland: breng geen fruit, groenten of planten mee via uw bagage en help het ontstaan van plantenziekten in België te voorkomen!
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid

Gepubliceerd op 13 december 2019


TRACES (TRAde Control and Expert System)
Bericht aan de invoerders (PDF) (13/12/2019)
Gebruikers van TRACES / TRACES New Technology – CHED-P / CHED-A / CHED-D / CHED-PP.
Gepubliceerd op 13 december 2019
Werkaanbiedingen

SYMPOSIUM van het Wetenschappelijk Comité
3 December 2019
-

Persbericht (PDF)

- Meer info

Productterugroepingen en waarschuwingen
Zie consumentensite

Waarom en hoe verbinding maken?

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

Voedingsmiddelen of voedingssupplementen op basis van cannabis
- Is dit wel toegestaan in België?
   

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle
- Vogelgriep

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen
Vademecum voor de veehouder: Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.02.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet