Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Startpagina


Bekijk video
Het FAVV begeleidt de bedrijven bij hun communicatie over allergenen naar de consument

bekijk video
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. We zijn er om uw voedsel veilig te houden. Meer weten? Ga naar https://www.efsa.europa.eu/nl/eu-and-my-food


Een vraag of een klacht?
Een vraag of een klacht?

ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Activiteitenverslag 20198

Het FAVV tot uw dienst !

Lokale controle-eenheden (LCE)

Newsletter
Professionelen Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook
  Deze site richt zich tot de "operatoren in de voedselketen" (t.t.z. alle natuurlijke of rechtspersonen wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het Agentschap).  CORONAVIRUS (Covid-19)
Informatie voor bedrijven in de voedselketen
Informatie voor dierenartsen en houders van huisdieren en nutsdieren - Informatie betreffende de Risk Assessment Group - Covid Animals (RAGCA)
Actieve biociden tegen dit virus


Documentatie: Dierlijke bijproducten
Nota ter verduidelijking van de verschillende schakels in de productieketen van champost alsook de afzetmogelijkheden van champost in Vlaanderen (gemeenschappelijke nota van alle betrokken administraties) (PDF)
Gepubliceerd op 16 september 2020


Plantaardige productie: bemonstering op aardappelcysteaaltjes
Bericht voor de producenten van gecertificeerd pootgoed : nieuwe procedure voor de aanvraag van de Globodera bemonstering en analyse + Aanvraagformulier
Gepubliceerd op 10 september 2020


Persbericht
Ongewenste zendingen aan particulieren van zaden afkomstig uit China en andere Aziatische landen: zaai deze niet om onze eigen flora te beschermen!
Gepubliceerd op 10 september 2020Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid
Gekwalificeerde personen : Examen GP 2020
Gepubliceerd op 2 september 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Informatie over de voedselketen (VKI): pluimvee
Gepubliceerd op 2 september 2020


Omzendbrief "Dieren"

Salmonellabestrijding bij fokpluimvee

Bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen

Gepubliceerd op 27 augustus 2020


Persbericht
Positieve resultaten voor jongerenkampen deze zomer: vier keer minder tussenkomsten door het FAVV in 1 jaar
Gepubliceerd op 27 augustus 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Traceerbaarheid van konijnen in het slachthuis
Gepubliceerd op 20 augustus 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Invoer van pijnboompitten uit China
Gepubliceerd op 20 augustus 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Handel brengen van reptielenvlees
Gepubliceerd op 19 augustus 2020


Lijsten van export erkende inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Singapore (PDF) (Augustus 2020)
Gepubliceerd op 19 augustus 2020


Omzendbrief "Dieren"
Procedure en beslissingsboom voor de verwerving en het behoud van de Maedi-Visna/CAE vrije status
Gepubliceerd op 4 augustus 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruit
Gepubliceerd op 4 augustus 2020


Persbericht
België neemt deel aan internationale operatie OPSON IX in de strijd tegen voedselfraude. Het FAVV leidt de strijd tegen illegaal geproduceerd paardenvlees.
Gepubliceerd op 30 juli 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Slachthygiëne bij als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren
Gepubliceerd op 27 juli 2020


Omzendbrief "Dierlijke producten"
Omzendbrief over de indeling, de monitoring en het beheer van productie- en heruitzettingsgebieden voor levende tweekleppige weekdieren
Gepubliceerd op 23 juli 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Controle op de radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan
Gepubliceerd op 22 juli 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Listeria monocytogenes in kaas geproduceerd op de hoeve
Gepubliceerd op 10 juli 2020


Persbericht
Een voedselveilig vakantiekamp : 10 tips van het FAVV
Gepubliceerd op 7 juli 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax ter bescherming van de aardappelteelt
Gepubliceerd op 6 juli 2020


Persconferentie van 3 juli 2020
Activiteitenverslag 2019 Persvoorstelling - herbekijk de livestream
Activiteitenverslag 2019
Persbericht
Presentatie jaarverslag 2019
Gepubliceerd op 3 juli 2020


Omzendbrief "Dieren"
Klinisch of passief epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën en verdenking van rabiës in de bedrijven
Gepubliceerd op 26 juni 2020


Omzendbrief "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Het gebruik in de diervoedersector van toevoegingsmiddelen die niet toegelaten zijn in de EU en bestemd zijn voor uitvoer.
Gepubliceerd op 26 juni 2020


Omzendbrief "Levensmiddelen"
Houdbaarheidsdata
Gepubliceerd op 26 juni 2020
Werkaanbiedingen

Antibioticaresistentie en diergeneesmiddelen

Rapporten "Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België"

Vademecum voor de veehouder:Modaliteiten voor het administratief- en voorraadbeheer

Meer info

Productterugroepingen en waarschuwingen
Zie consumentensite

Waarom en hoe verbinding maken?

Dossier BREXIT          
Meer info
 

Plantengezondheids-
verordening (EU) 2016/2031
Meer info

AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!

Andere dierziekten
- Blauwtong
- Bijen
- Ziekte van Newcastle
- Vogelgriep

Sector B2C
- Autocontrolegids
- Smiley
- Publicatie van de inspectieresultaten
   
   

U wenst een autocontrolegids aan te schaffen?
Zie "Specifieke tools per activiteitensector"

TRACES
Intracommunautaire handelsverkeer: Omzendbrief van 13/04/2011 en Aanvraagformulier certificatie
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.09.2020   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet