Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Alert: herintroductie van het hoogpathogeen ...
Vogelgriep (Aviaire influenza)


Alert: Alle beperkingsgebieden opgeheven - Ophokplicht blijft van kracht!

 

Alle besmettingen met het H5-vogelgriepvirus zijn ondertussen onder controle gebracht. Het FAVV heeft daarom op 7 januari 2021 de laatste zones met maatregelen, die afgebakend waren rond de besmette bedrijven, opgeheven. Bijgevolg zijn in het hele land nog enkel de algemene preventieve maatregelen van kracht (zie verder).

Hieronder vindt u een overzicht met de haarden/gevallen en de datum waarop de zones werden ingesteld en opgeheven.

Haard of geval
Aard virus
Aard zone
Ingesteld op
Opgeheven op
Menen H5N5 (hoog pathogeen) Beschermingsgebied (3 km) 26-11-2020 17-12-2020
Toezichtsgebied (10 km) 26-11-2020 26-12-2020
Dinant H5Nx (hoog pathogeen) Tijdelijke bufferzone (500 m) 08-12-2020 07-01-2021
Diksmuide H5Nx (laag pathogeen) Tijdelijke bufferzone (1 km) 17-12-2020 07-01-2021

Algemeen geldende maatregelen in gans België

De maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ontdekking van gevallen van H5N8 bij wilde vogels zijn nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van particuliere houders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders.

Vanaf 27 november 2020 is ook het uitladen verboden. Alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, moeten worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.


Verhoogde waakzaamheid

Op het niveau van de pluimveebedrijven is reeds sinds 2006 een verhoogde waakzaamheid voor vogelgriep van kracht. Ten gevolge van de laatste problematiek met het vogelgriepvirus type H3, werd deze waakzaamheid vorig jaar nog verstrengd. Deze waakzaamheid moet bijzonder strikt worden nageleefd.
Concreet mag men geen therapeutische behandeling van pluimvee starten wanneer onderstaande bevindingen zijn gedaan, en vooraleer er monsters aan het DGZ of de ARSIA zijn voorgelegd voor laboratoriumonderzoek:

  • een vermindering van meer dan 20% van het normale voeder- en waterverbruik;
  • een sterftecijfer van meer dan 3% per week;
  • een vermindering van de leg met meer dan 5% gedurende meer dan twee dagen;
  • klinische tekenen of postmortale letsels die op griep wijzen.

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link.

 

 

 

 

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.01.2021    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet