Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Erkenningen, toelatingen en registratie > Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of ...
Erkenningen, toelatingen en registratieIn PDF-versie
In Word-versie
Operatoren in de voedselketen kunnen dit formulier voor verschillende doeleinden gebruiken:
  • zich registreren bij het FAVV;
  • een erkenning of toelating aanvragen;
  • kennis geven van hun (nieuwe) activiteit(en);
    Zie: Activiteitenlijst FAVV
  • kennis geven van het stopzetten van hun activiteit(en);
  • hun administratieve gegevens wijzigen.


Dit formulier moet per brief, per fax of via elektronische weg worden teruggestuurd aan het hoofd van de lokale controle-eenheid van het gebied waar de inrichting is gelegen.

Deze stappen kunt u ook on-line uitvoeren via Foodweb.

Hou er rekening mee dat het 30 werkdagen kan duren voor uw aanvraag behandeld is.

Opgelet
Er zullen dossierkosten en eventueel kosten voor een inspectie ter plaatse worden aangerekend bij een aanvraag voor een erkenning. Bij twijfel neemt u best contact op met uw lokale controle-eenheid om na te kijken of u wel een erkenning nodig hebt voor de activiteit die u wil uitoefenen.
 


Nuttige link

 
Formulier "Identificatie leden feitelijke verenigingen"
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.07.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet