Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Meldingsplicht > Wetgeving (en formulieren voor de meldingsplicht)
Wetgeving (en formulieren voor de meldingsplicht)


 
K.B. van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
(Nummer NUMAC - 2003023054 - voor de gecoördineerde wetgeving)

M.B. van 22/01/2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen

(Nummer NUMAC - 2004022073 - voor de gecoördineerde wetgeving)
+ Formulieren voor meldingsplicht:

  • Bijlage 1: Formulier voor verplichte melding (andere dan primaire productie)
  • Bijlage 2 (DOC): Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire plantaardige productie
  • Bijlage 3 (DOC): Formulier voor exploitanten van de sector van de primaire dierlijke productie

K.B. van 03/02/2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht

(Nummer NUMAC - 2014024064 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  • Bijlage 1 (PDF) : Lijst van dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987
  • Bijlage 2 (DOC) : Formulier voor de verplichte melding van een aangifteplichtige ziekte voor exploitanten of dierenartsen. (Dit formulier moet door de aangever aan de Locale Controle Eenheid van zijn provincie teruggestuurd worden).
Notre mission est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.11.2018    |   Naar boven
Conditions d'utilisation & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Tous droits réservés   |   Extranet