Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Over het FAVV > Structuur van het FAVV
Structuur van het FAVV


  In 2017, kan het FAVV voor de uitvoering van zijn opdrachten rekenen op :

 • ongeveer 1.260 medewerkers verdeeld over:
  • de centrale diensten, ISO 9001 gecertificeerd (ongeveer 420 medewerkers),
  • 9 locale controle-eenheden (LCE's) ISO 17020 geaccrediteerd (met ongeveer 670 medewerkers),
  • 5 interne laboratoria ISO 17025 geaccrediteerd (met ongeveer 150 medewerkers),
  • een dienst die gecoördineerde onderzoeken uitvoert om te strijden tegen fraude (nationale opsporingseenheid (NOE) (met ongeveer 20 medewerkers);

 • een nauwe samenwerking met de verschillende federale en regionale openbare diensten, waaronder de politie en de douane, evenals met privéinstellingen;

 • ongeveer 600 zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO) gelijkgesteld aan ongeveer 350 VTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk antemortem- en postmortemkeuringen in het slachthuis) en certificeringstaken uitvoeren onder het toezicht van ambtenaren. Wanneer de DMO's opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAVV worden ze als officiële dierenarts beschouwd;

 • een netwerk van ongeveer 60 externe laboratoria, erkend door het FAVV, evenals 9 nationale referentielaboratoria;

 • een budget van ongeveer € 164 miljoen.Organogram van het FAVV

Meer informatie over:
de Diensten van de Gedelegeerd bestuurder
het Directoraat-generaal Controlebeleid
het Directoraat-generaal Controle
het Directoraat-generaal Laboratoria
het Directoraat-generaal Algemene diensten

het Auditcomité
het Raadgevend Comité
het Wetenschappelijk Comité
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.06.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet