Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Communicatieflux tussen het OM en de nationale ...
Mededeling (13/06/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Communicatieflux tussen het OM en de nationale opsporingseenheid van het FAVV

  Een nieuwe omzendbrief definieert duidelijk de samenwerking tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de gerechtelijke overheden (Openbaar Ministerie en Magistraten) inzake gezondheidsrisico’s.

In de praktijk heeft de voorgestelde werkwijze vooral tot doel om de ernst van bepaalde dossiers correct in te schatten, alle betrokken actoren tijdig bewust te maken van een eventueel ernstig en dreigend gevaar voor de volksgezondheid en vervolgens de nodige acties te plannen in samenspraak met het parket en/of de onderzoeksrechter. Tevens laat deze omzendbrief het toe om de dossiers waarin een reëel gevaar voor de volksgezondheid voorhanden is, onder de aandacht te houden.

Er wordt daarnaast ook een systematisch, driemaandelijks overleg voorzien tussen het openbaar ministerie en het FAVV.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.06.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet