Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aanwezigheid van een laagpathogeen virus in pluimveebedrijven...
Persbericht (09/05/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Aanwezigheid van een laagpathogeen virus in pluimveebedrijven.
Het FAVV en de FOD Volksgezondheid finaliseren in overleg met de sector de nodige maatregelen om de dierengezondheid te beschermen.

  Sinds begin april zijn er pluimveebedrijven getroffen door een virus van het type H3. Deze bedrijven bevinden zich vooral in West-Vlaanderen.

Dit laagpathogene virus is volledig onschadelijk voor de menselijke gezondheid. Het maakt bovendien geen deel uit van de lijst van gereglementeerde en aangifteplichtige ziekten. Het kan evenwel symptomen veroorzaken bij pluimvee, gaande van een productiedaling tot de dood van het dier.

Momenteel zijn er 35 pluimveebedrijven getroffen. Voor 27 daarvan werd de H3-stam bevestigd.

Om de dierengezondheid te vrijwaren en op vraag van minister van Landbouw Denis DUCARME, werkt het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid in overleg met de landbouwsector en in samenwerking met het FAVV actief een ministerieel besluit uit waarin de noodzakelijke maatregelen zullen staan om de verspreiding van de ziekte in te dijken.

De bioveiligheid van de pluimveebedrijven zal worden versterkt op het hele grondgebied en het pluimvee op de bedrijven besmet met het virus en het pluimvee dat klinische symptomen vertoont, zal worden geslacht.

Ook worden alle maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de betrokken houders schadeloos gesteld worden.

Deze ziekte houdt geen risico in voor de veiligheid van de voedselketen, noch voor de consument.

De FOD Volksgezondheid en het FAVV volgen de evolutie van de situatie op de voet en blijven in contact staan met de sector om hem zo goed mogelijk te informeren.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet