Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine...
Persbericht (13/05/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven Brugge

  Van 3 tot 7 juni organiseert het Voedselagentschap een controleactie in de distributiesector in Brugge. Deze speciale actie is in mei van start gegaan een met gratis opleiding voor lokale bedrijven.

De normen kennen, begrijpen en toepassen om de voedselveiligheid en de verwachtingen van de consument te waarborgen; dat is het doel van deze aangekondigde controleactie die georganiseerd wordt door het FAVV in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentelijke overheden.
Een actie die dus zowel gericht is op opleiding, informatie en op controle.

In de context van begeleiding werden lokale bedrijven die actief zijn distributiesector (restaurants en snackbars, voedingswinkels, bakkerijen, slagerijen, ...) uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis opleidingssessie in mei, georganiseerd door de voorlichtingscel van het FAVV.

Tijdens deze opleiding werd de levensmiddelenwetgeving op een begrijpelijke manier uitgelegd en rechtstreeks in verband gebracht met de praktijk. Ongeveer een 125 deelnemers woonden deze sessie bij.

De tweede fase van deze actie omvat een week van controles: van 3 tot 7 juni zullen er 20 controleurs op het terrein aanwezig zijn. Ongeveer 400 zaken actief in de distributiesector zullen gecontroleerd worden. Dit zijn de bakkers, slagers, detailhandels, restaurants, gemeenschapskeukens, crèches, schoolkantines, marktkramers…

Met het oog op het verstrekken van informatie over de ondersteunende rol die het Voedselagentschap als controleorgaan op zich neemt wil het FAVV journalisten de mogelijkheid geven om een controleur te volgen tijdens deze aangekondigde controleactie.

Journalisten die interesse hebben in deze actie, kunnen daarvoor contact opnemen met de woordvoerder van het FAVV.

De globale controleresultaten van deze aangekondigde controles zullen achteraf gecommuniceerd worden.

Operatoren die vragen hebben kunnen contact opnemen met de LCE van West-Vlaanderen op het nummer 050 30 37 10 of via het e-mailadres Info.WVL@favv.be

  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet