Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Aangekondigde controleactie Gilly: resultaten
Persbericht (22/05/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV vormt, informeert en controleert
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Gilly

 

Van 23 tot 26 april 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Gilly. Deze speciale actie is in maart van start gegaan met gratis opleidingen voor lokale bedrijven.

 

Na de opleiding -die in samenwerking met de stad Charleroi werd georganiseerd- hebben dertien controleurs van het Voedselagentschap van 23 tot 26 april de straten van de Gilly aangedaan om 148 lokale bedrijven uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen te controleren. Waaronder: 24 gemeenschapskeukens, 49 Horeca-vestigingen, 54 detailhandels (kruidenierswinkels, bakkerijen,…), 11 slagerijen, 2 viswinkels en 8 marktkramers.

 

62 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat en 59 gecontroleerde bedrijven ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd.
Voor 27 gecontroleerde inrichtingen werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen. Ondanks de tegenvallende resultaten heeft het FAVV geen enkele vestiging gesloten. Deze maatregel wordt genomen zodra er een aanwijzing is dat er een gevaar voor de gezondheid van de consument is.

 

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes, de onjuiste etikettering en het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument.

Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden via hercontroles tot ze zich in orde gesteld hebben

 

Het doel van deze specifieke actie is het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap om samen op te treden in het belang van de consumenten van de gemeente. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door middel van een informatiesessie van het FAVV en door de aankondiging van een controleactie in de gemeente.

 

Gezien de resultaten van deze actie wil het FAVV er aan herinneren dat preventie, sensibiliseren en ondersteunen tot onze missie behoort. De opleidingscel organiseert tal van gratis opleidingen om praktische hulp te bieden aan professionals op het terrein op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid

De voedingszaken in de distributiesector die een opleiding van het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.afsca.be/vcb/voorlichtingscel/  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet