Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV en de scholen hand in hand om de gezondheid van...
Persbericht (02/02/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV en de scholen hand in hand om de gezondheid van de schoolkinderen te beschermen

  Het FAVV werkt dagelijks samen met bedrijven die actief zijn in de voedselketen om de consument te beschermen. Het Agentschap is aanwezig op het terrein en luistert naar de verschillende betrokken actoren, in het bijzonder scholen die instaan voor de vorming en de maaltijden van jonge consumenten. Het Voedselagentschap werkt nauw samen met de scholen en heeft, naast de bezoeken ter plaatse en het geven van gratis opleidingen, de scholen van het land rond de tafel gebracht met als doel de bezorgheden van de personen op het terrein samen te brengen. Daarnaast werden er ook een aantal pistes verkend met het oog op meer flexibiliteit waar mogelijk, zonder de prioritaire doelstelling van voedselveiligheid op te offeren.

Het is zeker mogelijk om in scholen maaltijden te bereiden en te verdelen volgens regels die er zijn om de gezondheid van kinderen beschermen. Duizenden scholen in België doen dit. Het wettelijk kader dat op Europees niveau is vastgelegd, is altijd in overeenstemming geweest met een verantwoord beheer van de schoolkantines.
In 2018 kregen 4 op 5 schoolkantines een zeer goed rapport na een bezoek van het FAVV, scholen zijn uitstekende leerlingen op het vlak van voedselveiligheid.
Incidenten zijn mogelijk, in 2018 werden 450 kinderen ziek als gevolg van de aanwezigheid van een bacterie in de schoolmaaltijden. Een gelijkaardig incident deed zich vorig jaar ook voor. Het is essentieel dat scholen, in samenwerking met het FAVV, een hoog niveau van bescherming voor de leerlingen nastreven.

Grondvesten voedselveiligheid op school - Het FAVV luistert naar de actoren op het terrein.

In mei 2019 bracht het FAVV alle actoren (360°) die betrokken zijn bij voedselveiligheid op school samen, de focus lag op de distributie en de bereiding van maaltijden in een schoolcontext. Verschillende onderwerpen werden besproken, zoals de bereiding van voedsel in het kader van educatieve activiteiten, vieruurtjes en speciale gelegenheden of vrijwilligers die maaltijden voor schoolkinderen willen klaarmaken, … .
Via dit initiatief heeft het FAVV het woord gegeven aan de actoren op het terrein om hun noden en moeilijkheden waar ze mee te maken hebben te identificeren. Scholenkoepels, ouderverenigingen en gewestelijke overheden kwamen samen met het FAVV om pistes te verkennen om waar mogelijk meer flexibiliteit toe te laten zonder de prioritaire doelstelling van voedselveiligheid op te offeren.

Het FAVV ondersteunt de keukenmedewerkers : 1000 professionals gratis opgeleid in 2018.

Op vraag van een gemeente, een schoolbestuur of een gewestelijke overheid heeft de opleidingscel van het FAVV in 2018 1097 professionals opgeleid die in de schoolkantines werken. Deze opleidingen zijn gratis en zijn speciaal ontworpen om scholen praktische hulp te bieden op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid van levensmiddelen.
  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.02.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet