Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Jette
Persbericht (14/02/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Jette

  Van 17 tot 23 februari organiseert het Voedselagentschap een controleactie in de distributiesector in Jette (Brusselse gewest). Deze speciale actie is in januari van start gegaan met gratis opleidingen voor lokale bedrijven.

De normen kennen, begrijpen en toepassen om de voedselveiligheid en de verwachtingen van de consument te waarborgen; dat is het doel van deze aangekondigde controleactie die georganiseerd wordt door het FAVV in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentelijke overheden.
Een actie die dus eerder gericht is op preventie dan op de controle.

In de context van begeleiding werden lokale bedrijven zoals restaurants en snackbars, voedingswinkels, bakkerijen en slagerijen uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis informatiesessie in januari, georganiseerd door de voorlichtingscel en de Lokale Controle-eenheid Brussel van het FAVV. Tijdens deze opleiding werd de levensmiddelenwetgeving op een begrijpelijke manier uitgelegd en rechtstreeks verband gebracht met de praktijk. Ongeveer een 50-tal deelnemers woonden deze sessie bij.

De tweede fase van deze actie omvat een week van controles: van 17 tot 23 februari zullen er 20 controleurs op het terrein aanwezig zijn. Ongeveer 400 ondernemingen en ambulante handelszaken actief in de distributiesector zullen bezocht worden. Dit zijn de bakkers, slagers, detailhandels, restaurants, gemeenschapskeukens, crèches, schoolkantines, marktkramers…

Met het oog op het verstrekken van informatie over de ondersteunende rol die het Voedselagentschap als controleorgaan op zich neemt wil het FAVV journalisten de mogelijkheid geven om een controleur te volgen tijdens deze aangekondigde controleactie. Journalisten die interesse hebben in deze actie, kunnen daarvoor contact opnemen met de woordvoerder van het FAVV.

De globale controleresultaten van deze aangekondigde controles zullen achteraf gecommuniceerd worden.

Operatoren die vragen hebben kunnen contact opnemen met de Lokale Controle-eenheid Brussel op het nummer 02 211 92 00 of via het e-mailadres Info.BRU@favv.be
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet