Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > België moet vrij van hondsdolheid blijven
Persbericht van het FAVV en Sciensano (15/05/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


België moet vrij van hondsdolheid blijven

  De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen heeft de uitspraak over de zaak van de kat die mogelijk met rabiës is besmet uitgesteld naar 29 mei. Het FAVV begrijpt dat het nodig is om de emoties rond deze zaak te de-escaleren, maar benadrukt wel dat er nog steeds een gevaar mogelijk is voor de volksgezondheid.

“Ook voor het FAVV is het laten inslapen van dieren de allerlaatste mogelijkheid. Vandaar dat de eigenares voor haar vertrek duidelijk werd geïnformeerd dat de kat niet mocht worden ingevoerd in België. Ze heeft zelf de verantwoordelijkheid genomen om dit toch te doen, terwijl ze op de hoogte was van de gevolgen. In dit geval zijn wij er absoluut van overtuigd dat er een reëel gevaar is dat dit dier hondsdolheid kan ontwikkelen en dat er dus aan het einde van de rit onschuldige slachtoffers kunnen vallen. In de omstandigheden zoals ze zich nu voordoen is inslapen voor ons de enige optie, hoe jammer we dit zelf ook vinden.” Zegt Philippe Houdart, hoofd preventie en sensibilisering en dierenarts bij het FAVV.

Er is een risico voor de gezondheid van vele mensen, honden, katten en andere dieren indien de kat na weken of maanden toch blijkt besmet te zijn. Hondsdolheid is een ziekte die 100% dodelijk afloopt voor mens en dier. Vandaar dat het Agentschap alle juridische middelen inzet om de geldende Europese regelgeving te doen naleven.

België wil de invoer van een nieuw dodelijk virus absoluut vermijden en zet daarom al jaren in op het sensibiliseren van reizigers. Via communicatiecampagnes worden de voorwaarden om veilig te reizen met dieren uitgelegd en worden de dodelijke effecten van de ziekte hondsdolheid onder de aandacht gebracht. Meer informatie is terug te vinden op https://www.onderdeloep.be/u-wilt-uw-huisdier-beschermen-tegen-hondsdolheid-wij-ook/ en https://www.youtube.com/embed/1R2U9YY6KBA.

Steven Van Gucht (hoofd van het Belgisch Nationaal Referentielabo voor Rabiës): ”Rabiës is het meest dodelijke virus dat we kennen, we kunnen geen enkel risico nemen. Hoe moeilijk dit ook is, het FAVV moet de regels voor iedereen toepassen. België is sinds 2001 rabiësvrij en dat moet zo blijven. Er bestaat geen enkele test die kan aantonen of het dier al dan niet drager is van het virus. Een vaccinatie biedt bovendien geen garantie tegen de ziekte indien het dier daarvoor al werd blootgesteld. De ziekte kan soms pas vele maanden later ontwikkelen Daarom moeten we er steeds vanuit gaan dat zo’n dier mogelijk besmet is, ook al heeft het antistoffen en lijkt het in goede gezondheid.”

Het FAVV benadrukt dat er nog steeds een gevaar mogelijk is voor de volksgezondheid en hoopt dat de eigenaar alsnog inziet dat er een reëel risico is voor de mensen en dieren die met de kat in contact komen. Daarom verzoekt het FAVV de eigenaar nogmaals om alle nodige stappen te nemen om de volksgezondheid te beschermen.


Over hondsdolheid

Hondsdolheid is een dodelijke ziekte die wordt overgedragen door een virus dat in meer dan 150 landen aanwezig is. Elk jaar sterven meer dan 55 000 mensen ter wereld aan de gevolgen van de ziekte, 40% van de slachtoffers zijn kinderen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie erkent het gevaar van dit dodelijk virus. Een belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat tegen 2030 geen dodelijke slachtoffers meer vallen als gevolg van deze ziekte.
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/rabies

Het is bovendien ook een heel verraderlijk virus, het is niet omdat een dier geen symptomen vertoont dat het geen drager is van het virus en dus mensen kan besmetten. Het dier kan het virus actief overdragen 2 weken voor de eerste symptomen verschijnen. Eens een persoon symptomen ontwikkelt loopt het ook altijd dodelijk af.

In 2007 en 2008 werden in ons land nog twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld na import. In beide gevallen werd een besmette hond illegaal ingevoerd vanuit Marokko en Gambia. Beide landen zijn net zoals Peru een hoog-risicolanden. De dieren leken in eerste instantie gezond maar maanden later werden toch de symptomen zichtbaar. In het eerste geval moesten noodvaccinaties en antiserum worden toegediend aan in totaal 41 mensen. Gelukkig vielen er geen doden te betreuren maar het toont aan dat zelfs een dier dat op dit moment perfect gezond lijkt, toch een groot gevaar voor de volksgezondheid kan betekenen. We doen er alles aan om een nieuwe gelijkaardige situatie in België te vermijden.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet