Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV verduidelijkt de cijfers...
Persbericht (27/05/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV verduidelijkt de cijfers:
de OIE meldt wel degelijk nog gevallen voor hondsdolheid in Peru

  Peru is een land waar wel degelijk hondsdolheid voorkomt. Tussen 2017 en midden 2019 zijn er meer dan 300 uitbraken van de besmetting bij dieren gemeld. Het virus kan bij alle zoogdieren voorkomen. Hondsdolheid is ook een dodelijk virus waar jaarlijks 55 000 mensen aan sterven. Kater Lee werd geïmporteerd naar België ondanks een officieel verbod van de overheid. De eigenares besloot dus de afspraken en regels willens en wetens te overtreden en daarmee de volksgezondheid en diergezondheid in gevaar te brengen. Om euthanasie te vermijden, nam het FAVV contact met de Peruviaanse autoriteiten om te onderzoeken of het mogelijk was de kat terug te sturen. De Peruaanse gezondheidsautoriteiten weigerden dit verzoek.

De belangrijkste factor om het verbod op te leggen om het dier te importeren, is dat Peru een risicoland is voor rabiës. Deze informatie komt uit de databank van de World Animal Health Information opgesteld door OIE (World Organisation for Animal Health). Er zijn meer dan 300 gevallen van hondsdolheid gemeld in Peru en de Cuzco-regio (waar de kat vandaan komt) tussen 2017 en midden 2019, zoals ook te lezen is op de website van de OIE, een artikel van de faculteit van Universiteit San Marco, en in verschillende artikelen van de lokale Peruviaanse pers.

Peru kent sinds 2015 verschillende uitbraken van rabiës bij dieren, daarom wordt ook het advies gegeven aan reizigers en hun dieren om zich te laten vaccineren voor men naar dit land vertrekt. Bovendien is Peru door de Europese commissie niet opgenomen in de lijst van landen met een efficiënt bestrijdingsplan om het virus te detecteren en signaleren.

In de verklaring van de Peruviaanse ambassadeur wordt gesteld dat er geen gevallen van hondsdolheid bij katten in deze regio zijn gemeld. Het is echter geen kwestie van welke diersoort besmet is. Als er ergens in een regio besmette dieren worden aangetroffen, kunnen alle diersoorten in die regio worden besmet en dus potentieel gevaar lopen.

Een dodelijk virus voor mensen, soms tot twaalf maanden na de besmetting

Verschillende aanhangers van de kat Lee en zijn eigenaar beweren dat de kat geen symptomen heeft op dit moment en daarom dus niet besmet is met hondsdolheid. We willen er nogmaals op wijzen dat de wetenschappelijke wereld vandaag de dag stelt dat het vaak tot 12 maanden duurt voordat het virus zich manifesteert.

Over hondsdolheid

We begrijpen de emoties rond dit verhaal maar om heel wat mensen en dieren te beschermen blijft het onze prioriteit om de kat te vinden. Dit is een kwestie van volksgezondheid, zoals ook Steven Van Gucht (hoofd van het Belgisch Nationaal Referentielabo voor Rabiës) zegt: “Rabiës is het meest dodelijke virus dat we kennen, we kunnen geen enkel risico nemen. Hoe moeilijk dit ook is, het FAVV moet de regels voor iedereen toepassen. België is sinds 2001 rabiësvrij en dat moet zo blijven. Er bestaat geen enkele test die kan aantonen of het dier al dan niet drager is van het virus. Een vaccinatie biedt bovendien geen garantie tegen de ziekte indien het dier daarvoor al werd blootgesteld. De ziekte kan soms pas vele maanden later ontwikkelen. Daarom moeten we er steeds vanuit gaan dat zo’n dier mogelijk besmet is, ook al heeft het antistoffen en lijkt het in goede gezondheid.”

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet