Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >Vogelgriepvirus H5: besmetting bij een hobbyhouder in Dinant
Persbericht (09/12/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Vogelgriepvirus H5: besmetting bij een hobbyhouder in Dinant (provincie Namen). Tijdelijke bufferzone wordt ingesteld.

 

Op  8 december 2020 is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij een hobbyhouder in Dinant. Om de verspreiding van het virus te voorkomen wordt een tijdelijke bufferzone van 500 meter ingesteld rond deze besmetting. In de bufferzone liggen geen professionele pluimveebedrijven.

Deze nieuwe besmetting brengt het aantal besmettingen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 in ons land daarmee op twee. Daarnaast zijn er ook al besmettingen vastgesteld bij wilde vogels op een tiental locaties in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

In de tijdelijke bufferzone is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Elke houder moet zijn pluimvee in hun hok voeren en drenken. Bovendien moet elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone binnen de 48 uur (te tellen vanaf vandaag) een inventaris overmaken aan de burgemeester waarin aangegeven wordt hoeveel vogels er gehouden worden en dit per soort. De maatregelen in de zone zijn voor onbepaalde duur van kracht.

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds van kracht is en verplicht moet worden toegepast. Het is verplicht om pluimvee af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde (water)vogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren af te schermen met netten of in een hok onder te brengen.

De minister van Landbouw, David Clarinval, vult aan: "Bij dit nieuwe geval in Dinant gaat het om pluimvee van een particulier. Het herinnert ons aan het belang van een strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen die ik in overleg met het FAVV heb geactiveerd toen de eerste gevallen van vogelgriep in ons land werden ontdekt. Ik nodig zowel hobbypluimveehouders als professionelen uit om hun pluimvee te beschermen. Laten we waakzaam zijn!”

De consument loopt geen risico: vlees en eieren kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/
  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.12.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet