www.favv.be       FAVV - SMILEY
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE


Wie heeft er al een smiley? Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.03.2020

Wilt u weten welke bedrijven een smiley hebben ?

Om de volledige lijst weer te geven van de bedrijven die een smiley hebben:

Om (zonder de hele lijst op te vragen) te weten of UW bedrijf een smiley heeft:
  1. Klik op Opzoeking operatoren
  2. Vink "Smiley" EN "actieve autocontrolestatus" aan;
  3. Geef de gemeente, de postcode of de naam (benaming) van uw bedrijf in;
  4. Klik daarna op "Zoeken".

Er zijn nog andere zoekopties. U kunt bijvoorbeeld de bedrijven van uw provincie opvragen, de kolommen sorteren op gemeente, postcode, enz…


Lijst Smileys in Open Data-formaat (CSV)

Het FAVV stelt deze gegevens kosteloos ter beschikking voor hergebruik. Het hergebruik gebeurt volledig op eigen risico en het FAVV kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolledigheden en gebreken in deze informatie. Het FAVV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies geleden door derden die door het hergebruik wordt veroorzaakt.

De specifieke modaliteiten hieromtrent staan beschreven in de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie hetgeen de omzetting is van de richtlijn 2013/37/EU van het Europees parlement en de raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.