Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits

Zoekmotor  Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Startpagina > Voorlichtingscel
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Plantaardige productie Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


De Voorlichtingscel van het FAVV, een dienst voor de operatoren uit de detailhandel en de horeca


 
Sinds 01.09.2008 bestaat de Voorlichtingscel, een dienst die actieve operatoren in de voedselketen moet helpen zich in orde te stellen met de regelgeving.
In een eerste fase is deze dienst alleen bestemd voor operatoren die rechtstreeks levensmiddelen verkopen aan consumenten, namelijk de horeca en de detailhandel (bakkers, kruideniers, slagers, ambulante handelaars, hoeveverkoop ...).
   
   
Doelpubliek :
       - Beroepsverenigingen
       - Middenstandsverenigingen
       - Belangenverenigingen
       - Overheden op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau
       - Voorlichtingsorganen
       - Groepen operatoren gevormd op :
              -> eigen initiatief
              -> initiatief voorlichtingscel
   
   
Wat :
       - Hulp bij begrijpen en implementering reglementering
       - Vormingsprogramma’s: autocontrole, tracering en meldingsplicht
       - Hulp bij implementatie autocontrole
       - Aanmoedigen certificatie met promotie smiley in de distributiesector (B2C)
       - Deelname aan beurzen
       - Opstellen brochures / affiches
       - Behandelen van vragen
   
   
De Voorlichtingscel geeft geen voorlichting aan individuele operatoren of beantwoordt geen vragen over individuele controles, resultaten van controles en geeft geen uitleg over de manier waarop de checklists gebruikt worden door de controleurs. Voor deze onderwerpen wendt u zich best tot uw Provinciale Controle-eenheid
   
   
Een absoluut noodzakelijk initiatief?
  De voedselveiligheid wordt geregeld door een doeltreffende maar gespecialiseerde  wetgeving die onder meer betrekking heeft op :
       - autocontrole ;
       - meldingsplicht en traceerbaarheid ;
       - erkenningen, toelatingen en registraties ;
       - …
Het FAVV wil met dit nieuwe instrument de operatoren helpen de regelgeving te begrijpen en in hun onderneming toe te passen, onder meer op het stuk van de autocontrole.
Een gecertificeerde autocontrole levert alleen maar voordeel op : verlaging van de aan het FAVV verschuldigde heffingen en, voor de horeca, mogelijkheid om de smiley te krijgen !
   
   
Wat zijn de activiteiten van de voorlichtingscel?
  De cel :
   
   
Publicaties:
- Kinderopvang ...en het FAVV - Registratie en toelating
- De voorlichtingscel
 
   
U wilt de voorlichtingscel contacteren?
 
 • E-mail: voorlichting@favv.be
 • Tel.: 02 211 82 25 (maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur)
 • Fax: 02 211 82 15
 • FAVV - Voorlichtingscel
  Dienst Communicatie
  Administratief centrum Kruidtuin
  Food Safety Center, lokaal 08/120157
  Kruidtuinlaan 55
  B-1000 BRUSSEL
  Toegangsplan
  Routebeschrijving
   
   

Uw gesprekspartners:

     
Martine Fretin   Koen De Roover   Stijn Hermans   Carine Verbestel

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.01.2014   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet